Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دانشمندان: ویروس کرونا روی صفحۀ تلفون‌ها تا ۲۸ روز می‌ماند

دانشمندان آسترالیایی دریافته‌اند که ویروس کرونا در سطوحی مانند پول‌های کاغذی، صفحه تلفون‌های همراه و فلزات تا ۲۸ روز زنده می‌ماند.
 
این یافته‌ها نشان می‌دهند که ماندگاری ویروس کرونا بر سطوح گونه‌گون، بیشتر از چیزی است که پیش از این پنداشته می‌شد؛ اما دانشمندان استرالیایی می‌گویند که هر چی هوا گرم‌تر باشد، عمر ویروس کرونا هم کاهش خواهد یافت. 

با این حال، این دانشمندان دربارۀ انتقال ویروس کرونا از راه لمس کردن سطوح شک دارند و می‌گویند که این ویروس بیشتر از راه سرفه، عطسه و سخن گفتن بی در نظر گرفتن فاصله اجتماعی، انتقال می‌یابد.
 
این دانشمندان آسترالیایی، قطره‌های کوچکی از ویروس کرونا را بر سطوح گونه‌گون گذاشته‌اند و آنها را در دمای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درجه سانتی‌گرید نگهداری کرده‌اند تا ببیند که آیا پس از ۲۸ روز، اثری از ویروس برجامی‌ماند یا نه. 

تمامی این آزمایش‌ها در فضای تاریک انجام شده‌اند؛ زیرا روشن شده‌است که ویروس کرونا با نور فرابنفش نابود می‌شود. 
  
شان ریدل، پژوهشگر سازمان علمی و صنعتی مشترک‌المنافع آسترالیا در این باره می‌گوید: «در زنده‌گی واقعی، سطوح بیشتر در معرض نور آفتاب استند و در رطوبت و حرارت متفاوت خواهند بود. نتایج آزمایش در زنده‌گی واقعی زودتر از دوره آزمایش‌های ما روشن خواهد شد.»

این دانشمندان می‌گویند که ویروس کرونا در سطوح بیشتر از ۲۸ روز زنده نمی‌ماند و در هوای گرم نابود می‌شود؛ در حالی که ماندگاری ویروس انفلونزا یا ریزش در سطوح تا هفده روز است. 

شان ریدل افزود: «یک موضوع مهم این است که وقتی درجه حرارت را افزایش دادیم، بقای ویروس کاهش یافت. در دمای ۴۰ درجه، ویروس کمتر از ۲۴ ساعت زنده بود. با رفتن به تابستان، ویروس کرونا در هوای گرم، زیاد دوام نخواهد آورد.»

تلاش‌های دانشمندان برای یافتن ویژه‌گی‌های بیشتر ویروس کرونا ادامه در حالی ادامه دارند که بربنیاد آمار دانشگاه جانز هاپکینز امریکا، شمار تمامی مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار و شمار قربانیان به یک میلیون و ۸۱ هزار و ۱۲۷ رسیده‌است.

دانشمندان: ویروس کرونا روی صفحۀ تلفون‌ها تا ۲۸ روز می‌ماند

دانشمندان می‌گویند که این ویروس بیشتر از راه سرفه، عطسه و سخن گفتن بی در نظر گرفتن فاصله اجتماعی، انتقال می‌یابد.

Thumbnail

دانشمندان آسترالیایی دریافته‌اند که ویروس کرونا در سطوحی مانند پول‌های کاغذی، صفحه تلفون‌های همراه و فلزات تا ۲۸ روز زنده می‌ماند.
 
این یافته‌ها نشان می‌دهند که ماندگاری ویروس کرونا بر سطوح گونه‌گون، بیشتر از چیزی است که پیش از این پنداشته می‌شد؛ اما دانشمندان استرالیایی می‌گویند که هر چی هوا گرم‌تر باشد، عمر ویروس کرونا هم کاهش خواهد یافت. 

با این حال، این دانشمندان دربارۀ انتقال ویروس کرونا از راه لمس کردن سطوح شک دارند و می‌گویند که این ویروس بیشتر از راه سرفه، عطسه و سخن گفتن بی در نظر گرفتن فاصله اجتماعی، انتقال می‌یابد.
 
این دانشمندان آسترالیایی، قطره‌های کوچکی از ویروس کرونا را بر سطوح گونه‌گون گذاشته‌اند و آنها را در دمای ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درجه سانتی‌گرید نگهداری کرده‌اند تا ببیند که آیا پس از ۲۸ روز، اثری از ویروس برجامی‌ماند یا نه. 

تمامی این آزمایش‌ها در فضای تاریک انجام شده‌اند؛ زیرا روشن شده‌است که ویروس کرونا با نور فرابنفش نابود می‌شود. 
  
شان ریدل، پژوهشگر سازمان علمی و صنعتی مشترک‌المنافع آسترالیا در این باره می‌گوید: «در زنده‌گی واقعی، سطوح بیشتر در معرض نور آفتاب استند و در رطوبت و حرارت متفاوت خواهند بود. نتایج آزمایش در زنده‌گی واقعی زودتر از دوره آزمایش‌های ما روشن خواهد شد.»

این دانشمندان می‌گویند که ویروس کرونا در سطوح بیشتر از ۲۸ روز زنده نمی‌ماند و در هوای گرم نابود می‌شود؛ در حالی که ماندگاری ویروس انفلونزا یا ریزش در سطوح تا هفده روز است. 

شان ریدل افزود: «یک موضوع مهم این است که وقتی درجه حرارت را افزایش دادیم، بقای ویروس کاهش یافت. در دمای ۴۰ درجه، ویروس کمتر از ۲۴ ساعت زنده بود. با رفتن به تابستان، ویروس کرونا در هوای گرم، زیاد دوام نخواهد آورد.»

تلاش‌های دانشمندان برای یافتن ویژه‌گی‌های بیشتر ویروس کرونا ادامه در حالی ادامه دارند که بربنیاد آمار دانشگاه جانز هاپکینز امریکا، شمار تمامی مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۷ میلیون و ۸۲۷ هزار و شمار قربانیان به یک میلیون و ۸۱ هزار و ۱۲۷ رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید