تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رونمایی از تکسی پرنده شرکت هوورسرف روسیه

شرکت روسی هوورسرف در شهر مسکو، از تکسی پرنده یا دِرون تازه این شرکت رونمایی کرد.

قرار است که در سال ۲۰۲۱ میلادی، این دِرون با تغییرات بیشتر، به شمار زیاد تولید شود. 

مرحله های آزمایشی این تکسی پرنده هنوز در حال انجام استند و انتظار می رود که تا هشت ماه دیگر، آخرین آزمایش آن انجام شود. 

این شرکت انتظار دارد که با آوردن تغییرات، در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی بتواند این دِرون را برای تولید زیاد آماده بسازد. 

هوورسرف انتظار دارد که با آزمایش های بیشتر در روسیه و امارات، این واسطه تا سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ برای عرضه به بازار آماده شود. 

الکساندر اتامانوف، رییس اجرایی شرکت هوورسرف، گفت: «ما کارمان را با فن آوری یک دِرون یک نفره آغاز کردیم. اما این واسطه بسیار پر سر و صدا بود. از آن هنگام به این سو، ما فن آوری انتقال افراد را با دِرون، پیوسته مدرنتر ساخته ایم و هدفه های تازه یی داریم. فن آوری ما بهتر و مصوون تر می شود.»

شرکت هوورسرف با پولیس دبی یک پیمان بسته است که بربنیاد آن، نخستین نمونه های این واسطه به آنان سپرده خواهند شد. 

قرار است که برای این تکسی پرنده، یک ماشین تازه نیز ساخته شود. 
 
الکساندر اتامانوف، رییس اجرایی شرکت هوورسرف، گفت: «با توسعه کنونی سطح بتری، این واسطه می تواند برای ۳۰ دقیقه به گونه افقی پرواز کند که در کل، مشکل مسافران را در شهرهای بزرگ از میان بردارد.»

شرکت هوورسرف تا کنون برای ساخت این تکسی های پرنده، ۳ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است. 

این شرکت می گوید که پس از عرضه شدن این تکسی به بازار، بهای سفر با آن در هر کیلومتر، بیست روبل روسیه و یا صفر اعشاریه ۲۷ دالر خواهد بود.

رونمایی از تکسی پرنده شرکت هوورسرف روسیه

این شرکت انتظار دارد که با آوردن تغییرات، در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی بتواند این دِرون را برای تولید زیاد آماده بسازد. 

تصویر بندانگشتی

شرکت روسی هوورسرف در شهر مسکو، از تکسی پرنده یا دِرون تازه این شرکت رونمایی کرد.

قرار است که در سال ۲۰۲۱ میلادی، این دِرون با تغییرات بیشتر، به شمار زیاد تولید شود. 

مرحله های آزمایشی این تکسی پرنده هنوز در حال انجام استند و انتظار می رود که تا هشت ماه دیگر، آخرین آزمایش آن انجام شود. 

این شرکت انتظار دارد که با آوردن تغییرات، در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۱ میلادی بتواند این دِرون را برای تولید زیاد آماده بسازد. 

هوورسرف انتظار دارد که با آزمایش های بیشتر در روسیه و امارات، این واسطه تا سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ برای عرضه به بازار آماده شود. 

الکساندر اتامانوف، رییس اجرایی شرکت هوورسرف، گفت: «ما کارمان را با فن آوری یک دِرون یک نفره آغاز کردیم. اما این واسطه بسیار پر سر و صدا بود. از آن هنگام به این سو، ما فن آوری انتقال افراد را با دِرون، پیوسته مدرنتر ساخته ایم و هدفه های تازه یی داریم. فن آوری ما بهتر و مصوون تر می شود.»

شرکت هوورسرف با پولیس دبی یک پیمان بسته است که بربنیاد آن، نخستین نمونه های این واسطه به آنان سپرده خواهند شد. 

قرار است که برای این تکسی پرنده، یک ماشین تازه نیز ساخته شود. 
 
الکساندر اتامانوف، رییس اجرایی شرکت هوورسرف، گفت: «با توسعه کنونی سطح بتری، این واسطه می تواند برای ۳۰ دقیقه به گونه افقی پرواز کند که در کل، مشکل مسافران را در شهرهای بزرگ از میان بردارد.»

شرکت هوورسرف تا کنون برای ساخت این تکسی های پرنده، ۳ میلیون دالر سرمایه جذب کرده است. 

این شرکت می گوید که پس از عرضه شدن این تکسی به بازار، بهای سفر با آن در هر کیلومتر، بیست روبل روسیه و یا صفر اعشاریه ۲۷ دالر خواهد بود.

هم‌رسانی کنید