Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران دانش‌آموز هرات برندۀ مسابقه جهانی ستاره‌شناسی شدند

یک گروه از دختران دانش‌آموز در ولایت هرات برندۀ مسابقه ستاره‌شناسی اتحادیه جهانی ستاره‌شناسی شده ‎است.

این گروه که نامش "کیهانه" گذاشته شده ‌است، توانسته از میان ۲۲۵ گروه از ۵۴ کشور جهان، درمیان ده گروه برتر قرار بگیرد و جایزه به دست بیاورد.

آمینه کریمیان، مسؤول گروه ستاره‌شناسی کیهانه گفت: «ازمیان ۲۲۵گروه ستاره شناسی از ۵۴ کشور نام گروه ما در صدر جدول است. جایزه این رقابت یک تلسکوپ با بسته ستاره‌شناسی که شامل دوربین و دیگر امکانات است، می‌شود.»

دختران دانش‌آموز هرات، دو سال می‌شود که در بخش ستاره‌شناسی پژوهش می‌کنند؛ دخترانی‌که به محدودیت‌ها پشت پا زده‌اند و فراتر از زمین فکر می‌کنند.

سحر نافع، از اعضای این گروه بیان داشت: «می‌توانم توسط تلسکوپ آسمان و ستاره‌گان را ببینم. پیش از این‌که به زمین فکر کنم به آسمان هم فکر می‌کنم و می‌خواهم بفهمم که در فضا چی وجود دارد.»

بهناز عزیزی، عضو دیگر این گروه نیز افزود: «با وجود محدودیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، ما فراتر از زمین فکر می‌کنیم و می‌خواهیم که نام افغانستان را در دانش ستاره‌شناسی ثبت کنیم.»

نزدیک به دو سال می‌شود که این دختران توسط یک تلسکوپ ساده به کیهان و ستاره‌گان خیره می‌شوند. آنان امکانات بهتر و تلسکوپ قوی‌تر را از شرط‌های پیشرفت در دانش ستاره‌شناسی شان می‌دانند.

مرسل حبیبی، عضو گروه ستاره‌شناسی کیهانه بیان داشت: «اگر امکانات لازم وجود داشته باشد، ما می‌توانیم که بیشتر پیشرفت کنیم و توانایی پیشرفت را در خود می‌بینیم.»

الناز عثمانی، عضو دیگر این گروه نیز تصریح کرد: «در قسمت خریداری تلسکوپ‌ها و فراهم ساختن مکان مناسب تدریس ستاره‌شناسی از دولت خواهان کمک استیم.»

در حالی‌که میلیون‌ها دختر افغان به‌علت جنگ و محدودیت‌های اجتماعی از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند، اما این دختران در تلاش دست یافتن به دانش در فضا استند؛ مسئله‌یی‌که برای خیلی‌ها در افغانستان به دور از تصور است.

دختران دانش‌آموز هرات برندۀ مسابقه جهانی ستاره‌شناسی شدند

این مسابقه از سوی اتحادیه جهانی ستاره‌شناشی در کشور پولند برگزار شده‌است. دانش‌آموزان از افغانستان به‌گونۀ آنلاین در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

یک گروه از دختران دانش‌آموز در ولایت هرات برندۀ مسابقه ستاره‌شناسی اتحادیه جهانی ستاره‌شناسی شده ‎است.

این گروه که نامش "کیهانه" گذاشته شده ‌است، توانسته از میان ۲۲۵ گروه از ۵۴ کشور جهان، درمیان ده گروه برتر قرار بگیرد و جایزه به دست بیاورد.

آمینه کریمیان، مسؤول گروه ستاره‌شناسی کیهانه گفت: «ازمیان ۲۲۵گروه ستاره شناسی از ۵۴ کشور نام گروه ما در صدر جدول است. جایزه این رقابت یک تلسکوپ با بسته ستاره‌شناسی که شامل دوربین و دیگر امکانات است، می‌شود.»

دختران دانش‌آموز هرات، دو سال می‌شود که در بخش ستاره‌شناسی پژوهش می‌کنند؛ دخترانی‌که به محدودیت‌ها پشت پا زده‌اند و فراتر از زمین فکر می‌کنند.

سحر نافع، از اعضای این گروه بیان داشت: «می‌توانم توسط تلسکوپ آسمان و ستاره‌گان را ببینم. پیش از این‌که به زمین فکر کنم به آسمان هم فکر می‌کنم و می‌خواهم بفهمم که در فضا چی وجود دارد.»

بهناز عزیزی، عضو دیگر این گروه نیز افزود: «با وجود محدودیت‌هایی که در کشور ما وجود دارد، ما فراتر از زمین فکر می‌کنیم و می‌خواهیم که نام افغانستان را در دانش ستاره‌شناسی ثبت کنیم.»

نزدیک به دو سال می‌شود که این دختران توسط یک تلسکوپ ساده به کیهان و ستاره‌گان خیره می‌شوند. آنان امکانات بهتر و تلسکوپ قوی‌تر را از شرط‌های پیشرفت در دانش ستاره‌شناسی شان می‌دانند.

مرسل حبیبی، عضو گروه ستاره‌شناسی کیهانه بیان داشت: «اگر امکانات لازم وجود داشته باشد، ما می‌توانیم که بیشتر پیشرفت کنیم و توانایی پیشرفت را در خود می‌بینیم.»

الناز عثمانی، عضو دیگر این گروه نیز تصریح کرد: «در قسمت خریداری تلسکوپ‌ها و فراهم ساختن مکان مناسب تدریس ستاره‌شناسی از دولت خواهان کمک استیم.»

در حالی‌که میلیون‌ها دختر افغان به‌علت جنگ و محدودیت‌های اجتماعی از رفتن به مکتب محروم مانده‌اند، اما این دختران در تلاش دست یافتن به دانش در فضا استند؛ مسئله‌یی‌که برای خیلی‌ها در افغانستان به دور از تصور است.

هم‌رسانی کنید