Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران ربات ساز افغانستان برنده «جایزه داوران» فرست گلوبل شدند

تیم دختران ربات‌ساز کشور با شرکت در رقابت‌های ربات‌سازی فرست گلوبل، جایزه جهانی به دست آورده اند.

این جایزه همه ساله به تیمی داده می‌شود که بهترین عملکرد را از خود نشان دهد.

تیم دختران ربات‌ساز کشور سه ربات را در مسابقه جهانی ربات‌سازی با اشتراک تیم‌های از ۱۷۷ کشور جهان به رقابت گذاشته بودند که بعد از اعلام نتایج یکی از هفت جایزه این رقابت‌های جهانی را به دست آورده اند.

سمیه فاروقی، سرگروه تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «ما دخترانی بودیم که با موانع زیادی دست و پنجه نرم کردیم. فرصت به ما داده شد و افتخار بزرگ را بدست آوردیم.»

هایدا حیدرپور، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «ما از بین یک صد و هفتاد و هفت کشور جهان که در مسابقات اشتراک کرده بودند، موفقانه توانستیم تا جایزه داوران را بدست بیاوریم. این جایزه‌ی بود که به تیمی داده می‌شد که بهترین عملکرد را در جریان مسابقات داشتند و از نظر داوران تلاش‌های زیاد انجام داده بودند.»

در همین حال، تیم دختران رباتیک کشور می‌گویند که این جایزه دستاورد همه دختران افغانستان است.

آنان از دختران افغانستان می‌خواهند که بدون هیچ هراسی به آموزش شان ادامه دهند.

الهام منصوری، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «این پیروزی تنها پیروزی تیم ما نیست، بلکه پیروزی تمام دختران افغان است. بار دیگر ما ثابت ساختیم که اگر به تمام دختران افغان فرصت تحصیل و پیشرفت داده شود، ما می‌توانیم پرچم کشور خود را در هر جای دنیا به اهتزاز دربیاوریم.»

فلورانس پویا، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «من خرسند استم از اینکه بار دیگر توانستیم برای کشور عزیز خود افغانستان پیروزی دیگری را به ارمغان بیاوریم. امیدوارم که در آینده هم دستاوردهای ما ادامه داشته باشد.»

صدف امیری، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «پیام ما به تمام دختران افغان که با محرومیت‌های زیادی روبرو هستند این است که هرگز نباید تسلیم شوند.»

تیم دختران ربات ساز کشور که حالا در قطر به سر می‌برند به آموختن و ساخت ربات‌های پیشرفته در بیرون از کشور ادامه می‌دهند.

دختران ربات ساز افغانستان برنده «جایزه داوران» فرست گلوبل شدند

دختران ربات ساز کشور «جایزه داوران» را بدست آوردند و این جایزه به تیمی داده می‌شود که از نظر داوران عملکرد خوب داشتند و تلاش‌های زیاد انجام دادند.

تصویر بندانگشتی

تیم دختران ربات‌ساز کشور با شرکت در رقابت‌های ربات‌سازی فرست گلوبل، جایزه جهانی به دست آورده اند.

این جایزه همه ساله به تیمی داده می‌شود که بهترین عملکرد را از خود نشان دهد.

تیم دختران ربات‌ساز کشور سه ربات را در مسابقه جهانی ربات‌سازی با اشتراک تیم‌های از ۱۷۷ کشور جهان به رقابت گذاشته بودند که بعد از اعلام نتایج یکی از هفت جایزه این رقابت‌های جهانی را به دست آورده اند.

سمیه فاروقی، سرگروه تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «ما دخترانی بودیم که با موانع زیادی دست و پنجه نرم کردیم. فرصت به ما داده شد و افتخار بزرگ را بدست آوردیم.»

هایدا حیدرپور، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «ما از بین یک صد و هفتاد و هفت کشور جهان که در مسابقات اشتراک کرده بودند، موفقانه توانستیم تا جایزه داوران را بدست بیاوریم. این جایزه‌ی بود که به تیمی داده می‌شد که بهترین عملکرد را در جریان مسابقات داشتند و از نظر داوران تلاش‌های زیاد انجام داده بودند.»

در همین حال، تیم دختران رباتیک کشور می‌گویند که این جایزه دستاورد همه دختران افغانستان است.

آنان از دختران افغانستان می‌خواهند که بدون هیچ هراسی به آموزش شان ادامه دهند.

الهام منصوری، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «این پیروزی تنها پیروزی تیم ما نیست، بلکه پیروزی تمام دختران افغان است. بار دیگر ما ثابت ساختیم که اگر به تمام دختران افغان فرصت تحصیل و پیشرفت داده شود، ما می‌توانیم پرچم کشور خود را در هر جای دنیا به اهتزاز دربیاوریم.»

فلورانس پویا، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «من خرسند استم از اینکه بار دیگر توانستیم برای کشور عزیز خود افغانستان پیروزی دیگری را به ارمغان بیاوریم. امیدوارم که در آینده هم دستاوردهای ما ادامه داشته باشد.»

صدف امیری، عضو تیم دختران ربات ساز افغانستان، گفت: «پیام ما به تمام دختران افغان که با محرومیت‌های زیادی روبرو هستند این است که هرگز نباید تسلیم شوند.»

تیم دختران ربات ساز کشور که حالا در قطر به سر می‌برند به آموختن و ساخت ربات‌های پیشرفته در بیرون از کشور ادامه می‌دهند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره