Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در افغانستان

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان نگران است.

در نشستی که امروز از سوی این شورا در بارهٔ مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان برگذار شده بود، نماینده‌گان افغانستان، اتحادیه اروپا، کشورهای اروپای شرقی، سازمان همکاری‌های اسلامی، کشورهای آسیای میانه و شمار دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل شرکت کرده بودند.

فوزیه کوفی و نصیر احمد اندیشه در این نشست به نماینده‌گی افغانستان سخنرانی کرده اند.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین مجلس نماینده گان در این نشست گفت: «پیشنهاد من به تمام کشور های که در اینجا حضور دارند این است که افغانستان منابع بیشتر در دسترس دارند لطفاْ به طالبان اجازه ندهید که حکومت را بدون حضور زنان رهبری کنند.»
نماینده‌گان کشورهای اروپای شرقی و اتحادیه اروپا با  پشتیبانی از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیدند اما گفتند که امارت اسلامی به تعهدات‌اش به جامعه جهانی عمل نکرده است.

نماینده اروپای شرقی: «در حال حاضر نیم جامعه در افغانستان نمی‌توانند در حکومت باشند، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این راستا زمینه‌سازی کند، ما خواهان ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان استیم که بتواند از حقوق بشری و حقوق زنان پشتیبانی کند.»
نماینده اتحادیه اروپا: «در حال حاضر تبعیض جنسیتی در افغانستان رخ داده و حکومت فعلی افغانستان باید به آنچه که وعده داده بود عمل کند.»

در این نشست، نماینده‌گان کازاخستان و پاکستان که به نماینده‌گی از کشورهای آسیای میانه و سازمان همکاری‌های اسلامی شرکت کرده اند پشتیبانی شان را از تامین حقوق انسانی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران اعلام کردند.

نماینده کازاخستان گفت: «ما واقعن از آنچه که مردم افغانستان با آن رو به رو است نگران استیم، ما نگران حقوق بشر در افغانستان استیم، مردم این کشور از جامعه جهانی می‌خواهد که واکنش جدی در این باره داشته باشد.»

نماینده پاکستان گفت: «ما باید بین حکومت کنونی افغانستان و جامعه جهانی ارتباط برقرار کرده بتوانیم و پالیسی‌هایی را که در حال حاضر نیاز است عملی بسازیم تا مردم افغانستان با وقار زنده‌گی کنند.»

کشورهای جهان از تصمیم امارت اسلامی در باره زنان به ویژه بستن مکتب‌های دختران ناخوشنود استند و این کار را ناامید کننده دانسته اند.

نگرانی‌ها از نقض حقوق بشر در افغانستان

کشورهای جهان از تصمیم امارت اسلامی در باره زنان به ویژه بستن مکتب‌های دختران ناخوشنود استند و این کار را ناامید کننده دانسته اند.

تصویر بندانگشتی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان نگران است.

در نشستی که امروز از سوی این شورا در بارهٔ مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان برگذار شده بود، نماینده‌گان افغانستان، اتحادیه اروپا، کشورهای اروپای شرقی، سازمان همکاری‌های اسلامی، کشورهای آسیای میانه و شمار دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل شرکت کرده بودند.

فوزیه کوفی و نصیر احمد اندیشه در این نشست به نماینده‌گی افغانستان سخنرانی کرده اند.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین مجلس نماینده گان در این نشست گفت: «پیشنهاد من به تمام کشور های که در اینجا حضور دارند این است که افغانستان منابع بیشتر در دسترس دارند لطفاْ به طالبان اجازه ندهید که حکومت را بدون حضور زنان رهبری کنند.»
نماینده‌گان کشورهای اروپای شرقی و اتحادیه اروپا با  پشتیبانی از ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید ورزیدند اما گفتند که امارت اسلامی به تعهدات‌اش به جامعه جهانی عمل نکرده است.

نماینده اروپای شرقی: «در حال حاضر نیم جامعه در افغانستان نمی‌توانند در حکومت باشند، شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این راستا زمینه‌سازی کند، ما خواهان ایجاد حکومت همه شمول در افغانستان استیم که بتواند از حقوق بشری و حقوق زنان پشتیبانی کند.»
نماینده اتحادیه اروپا: «در حال حاضر تبعیض جنسیتی در افغانستان رخ داده و حکومت فعلی افغانستان باید به آنچه که وعده داده بود عمل کند.»

در این نشست، نماینده‌گان کازاخستان و پاکستان که به نماینده‌گی از کشورهای آسیای میانه و سازمان همکاری‌های اسلامی شرکت کرده اند پشتیبانی شان را از تامین حقوق انسانی مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران اعلام کردند.

نماینده کازاخستان گفت: «ما واقعن از آنچه که مردم افغانستان با آن رو به رو است نگران استیم، ما نگران حقوق بشر در افغانستان استیم، مردم این کشور از جامعه جهانی می‌خواهد که واکنش جدی در این باره داشته باشد.»

نماینده پاکستان گفت: «ما باید بین حکومت کنونی افغانستان و جامعه جهانی ارتباط برقرار کرده بتوانیم و پالیسی‌هایی را که در حال حاضر نیاز است عملی بسازیم تا مردم افغانستان با وقار زنده‌گی کنند.»

کشورهای جهان از تصمیم امارت اسلامی در باره زنان به ویژه بستن مکتب‌های دختران ناخوشنود استند و این کار را ناامید کننده دانسته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره