Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالله نوری: با پاکستان سرحد رسمی نداریم

نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل هنگام بازدید از گذرگاه تورخم گفته است که افغانستان سرحد مشخص با پاکستان ندارد.

آقای نوری در این سفر همچنان گفته است که  کابل و اسلام‌آباد خط‌های فرضی دارند و هنوز هم سرحدی میان این دو کشور مشخص نیست.

سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفته است: «به‌گونه خاص ما با پاکستان خط فرضی داریم، با پاکستان سرحد رسمی نداریم و نقطه صفری هم نداریم و تنها میان ما یک خط فرضی است.»

آقای نوری در این سفر ‌افزوده است تنش‌های که هرازگاهی در امتداد خطوط فرضی میان افغانستان و پاکستان به‌وجود می‌آید، امارت اسلامی تلاش می‌کند تا این تنش‌ها به‌گونه درست حل شود.

اما راه‌کار مناسب برای پایان تنش‌های مرزی چیست و چه اقدام‌هایی باید برای آن انجام شود؟

نثاراحمد شیزی آگاه‌ مسایل نظامی در این باره گفت: «به‌خاطر حل این چالش بزرگ ایجاب می‌کند که افغانستان یک حکومت مقتدر که مسوولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد و این مشکل از سوی همه‌پرسی بین مردمان دو کشور در چوکات سازمان ملل حل شود.»

شاکر حیات یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید: «شما زمانی‌که از تورخم گذر بکنید، قطعا ضرورت به پاسپورت دارید یعنی مرز پذیرفته شده، به‌خاطر عدم پذیرش مرز ممکن دلایل سیاسی وجود داشته باشد اما دلایل حقوقی وجود ندارد.»

پیش از سفر سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل به ولایت ننگرهار، همه گذرگاه‌های مشترک میان افغانستان و پاکستان برای یازده روز به‌روز موترهای باربری مسدود بودند که زیان‌های هنگفت به بازرگانان و سرمایه‌گذاران وارد کرد.

نورالله نوری: با پاکستان سرحد رسمی نداریم

او افزوده تنش‌های که هرازگاهی در امتداد خطوط فرضی میان افغانستان و پاکستان به‌وجود می‌آید، ا.ا تلاش می‌کند این تنش‌ها به‌گونه درست حل شود.

تصویر بندانگشتی

نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل هنگام بازدید از گذرگاه تورخم گفته است که افغانستان سرحد مشخص با پاکستان ندارد.

آقای نوری در این سفر همچنان گفته است که  کابل و اسلام‌آباد خط‌های فرضی دارند و هنوز هم سرحدی میان این دو کشور مشخص نیست.

سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل گفته است: «به‌گونه خاص ما با پاکستان خط فرضی داریم، با پاکستان سرحد رسمی نداریم و نقطه صفری هم نداریم و تنها میان ما یک خط فرضی است.»

آقای نوری در این سفر ‌افزوده است تنش‌های که هرازگاهی در امتداد خطوط فرضی میان افغانستان و پاکستان به‌وجود می‌آید، امارت اسلامی تلاش می‌کند تا این تنش‌ها به‌گونه درست حل شود.

اما راه‌کار مناسب برای پایان تنش‌های مرزی چیست و چه اقدام‌هایی باید برای آن انجام شود؟

نثاراحمد شیزی آگاه‌ مسایل نظامی در این باره گفت: «به‌خاطر حل این چالش بزرگ ایجاب می‌کند که افغانستان یک حکومت مقتدر که مسوولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد و این مشکل از سوی همه‌پرسی بین مردمان دو کشور در چوکات سازمان ملل حل شود.»

شاکر حیات یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی می‌گوید: «شما زمانی‌که از تورخم گذر بکنید، قطعا ضرورت به پاسپورت دارید یعنی مرز پذیرفته شده، به‌خاطر عدم پذیرش مرز ممکن دلایل سیاسی وجود داشته باشد اما دلایل حقوقی وجود ندارد.»

پیش از سفر سرپرست وزارت سرحدات، اقوام و قبایل به ولایت ننگرهار، همه گذرگاه‌های مشترک میان افغانستان و پاکستان برای یازده روز به‌روز موترهای باربری مسدود بودند که زیان‌های هنگفت به بازرگانان و سرمایه‌گذاران وارد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره