تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش کارگیری از تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها در عصر کرونا

در پی همه‌گیری شیوع کرونا در جهان، کارگیری از تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها افزایش یافته‌است.

شرکت‌های تولیدکننده‌گان تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها می‌خواهند سرمایه‌گذاری بیشتری در این راستا انجام دهند.

‪ ‬شرکت وایمو که یکی از تولیدکننده‌گان این تاکسی‌ها است، می‌گوید در حال تولید و توسعه موترها‌ و سایل حمل‌ونقل بی‌سرنشین است.

این شرکت پس از سرمایه‌گذاری نخستین خود در این راستا، بودجه‌اش از ۷۵۹ میلیون دالر به سه میلیارد دالر افزایش یافته‌است.
‪ ‬
براساس یافته‌های رویترز ، سرمایه‌گذاران در هفت ماه گذشته بیش از شش میلیارد دالر به ده‌ها شرکت دیگر برای توسعه هرچه بیشتر فن‌آوری موترهای بی‌سرنشین و ربات‌‌ها پرداخته‌اند.
‪ ‬
بخش بزرگی این سرمایه‌گذاری که بیش از چهار میلیارد دالر می‌شود بعد از ماه جنوری به شرکت‌های مورد نظر برای توسعه بیشتر این عرصه پرداخته شده‌‌است‪.‬
‪ ‬
کریستوفر برونو، رییس شرکت «فیرفکس» در ایالت ویرجینیای امریکا،  به محض اینکه ویروس کرونا شهر را به تعطیلی کشید اقدام کرد تا فرهنگ استفاده از ربات‌های پیاده رو را در خیابان‌ها عملی سازد‪.

افزایش کارگیری از تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها در عصر کرونا

شرکت‌های تولیدکننده‌گان تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها می‌خواهند سرمایه‌گذاری بیشتری در این راستا انجام دهند.

Thumbnail

در پی همه‌گیری شیوع کرونا در جهان، کارگیری از تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها افزایش یافته‌است.

شرکت‌های تولیدکننده‌گان تاکسی‌های بی‌سرنشین و ربات‌ها می‌خواهند سرمایه‌گذاری بیشتری در این راستا انجام دهند.

‪ ‬شرکت وایمو که یکی از تولیدکننده‌گان این تاکسی‌ها است، می‌گوید در حال تولید و توسعه موترها‌ و سایل حمل‌ونقل بی‌سرنشین است.

این شرکت پس از سرمایه‌گذاری نخستین خود در این راستا، بودجه‌اش از ۷۵۹ میلیون دالر به سه میلیارد دالر افزایش یافته‌است.
‪ ‬
براساس یافته‌های رویترز ، سرمایه‌گذاران در هفت ماه گذشته بیش از شش میلیارد دالر به ده‌ها شرکت دیگر برای توسعه هرچه بیشتر فن‌آوری موترهای بی‌سرنشین و ربات‌‌ها پرداخته‌اند.
‪ ‬
بخش بزرگی این سرمایه‌گذاری که بیش از چهار میلیارد دالر می‌شود بعد از ماه جنوری به شرکت‌های مورد نظر برای توسعه بیشتر این عرصه پرداخته شده‌‌است‪.‬
‪ ‬
کریستوفر برونو، رییس شرکت «فیرفکس» در ایالت ویرجینیای امریکا،  به محض اینکه ویروس کرونا شهر را به تعطیلی کشید اقدام کرد تا فرهنگ استفاده از ربات‌های پیاده رو را در خیابان‌ها عملی سازد‪.

هم‌رسانی کنید