تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا و اروپا به مدار خورشید ماهواره می‌فرستند

 مسوولان ناسا، اداره فضایی ایالات متحده امریکا و ای اس اِ (ISA)، سازمان فضایی اروپا، گفته که روز یک شنبه (۲۰ دلو) یک ماهواره پژوهشی را به مدار خورشید از ایالت فلوریدای امریکا پرتاب خواهند کرد.

قرار گرفتن این ماهواره در مدار آفتاب دو سال را در بر خواهد گرفت؛ اما به گفته دانشمندان، انتظار می‌رود که این ماهواره بتواند از سطح خورشید تصویرهای با دقتی بگیرد و در درک بیشتر این سیاره، به انسان‌ها کمک کند.

دنیل مولر، دانشمند اروپایی که سیزده سال در این پروژه کار کرده است می‌گوید انتظار می‌رود که این ماهواره، نخستین تصویرهای سه بعدی قطب‌های خورشید را تهیه کند. 

مولر گفت: «این مدارگر، نخستین ماهواره یی است که برای گرفتن تصویر از قطب‌های آفتاب فرستاده می‌شود. این ماهواره از میدان مقناطیسی قطب آفتاب اطلاعات دست اولی نیز خواهد گرفت. به باور ما، این کار کلید کشف اطلاعات اسرار آمیز چرخه فعالیت خورشید خواهد بود. ما دورترین بخش خورشید را که از زمین قابل دیدن نیست نیز نظارت خواهیم کرد و این اطلاعات را با اطلاعاتی که از تلسکوپ‌ها در زمین می‌گیرم ترکیب خواهیم کرد تا یک تصویر سه بعدی خورشید را بسازیم.»

دانشمندان می‌گویند که برای محافظت از فضانوردان در برابر بادهای خورشیدی زیان آور و نیز برای ادامه ماموریت‌های فضایی به مهتاب، مریخ و سیاره‌های دیگر، ماموریت مدارگر در نزدیک خورشید بسیار مهم است.

نیکی فاکس، دانشمند اداره ناسا گفت: « برخی اوقات، در سطح خورشید انفجارهایی رخ می‌دهند که با بادهای خورشیدی یکجا می‌شوند و ما آنها را تخلیه بزرگ تاجی می‌نامیم. وقتی این بادها به زمین می رسند، می توانند که فن آوری را مختل بسازند. می توانند که برای (جی پی اس)، ارتباطات و فضانوردان مشکل ایجاد کنند. ما نگران استیم و می‌خواهیم که از فضانوردان مان محافظت کنیم.»

توماس زورباخن، دانشمند دیگر ناسا گفت: «هدف ما تنها دانستن نیست؛ بل هدف دیگر، ساختن نمونه‌هایی از این دانسته‌ها است. در حالی که فضانوردان از اتموسفیر زمین بیرون می‌شوند و به مهتاب و مریخ

می‌روند، ما باید اوضاع بخش‌های دورتر از زمین را پیش بینی کنیم. نمونه‌های دقیق، بیشترین قدرت را دارند و به فضانوردانی که در باره آنان سخن می‌گوییم، به گونه مستقیم کمک خواهند کرد.»
قرار گرفتن این ماهواره در مدار خورشید و آغاز به کار آن برای گرفتن تصویرهای دقیق از سطح خورشید، دو سال را در بر خواهد گرفت.

امریکا و اروپا به مدار خورشید ماهواره می‌فرستند

دانشمندان می‌گویند که انتظار می‌رود که این ماهواره، نخستین تصویرهای سه بعدی قطب‌های خورشید را تهیه کند.

تصویر بندانگشتی

 مسوولان ناسا، اداره فضایی ایالات متحده امریکا و ای اس اِ (ISA)، سازمان فضایی اروپا، گفته که روز یک شنبه (۲۰ دلو) یک ماهواره پژوهشی را به مدار خورشید از ایالت فلوریدای امریکا پرتاب خواهند کرد.

قرار گرفتن این ماهواره در مدار آفتاب دو سال را در بر خواهد گرفت؛ اما به گفته دانشمندان، انتظار می‌رود که این ماهواره بتواند از سطح خورشید تصویرهای با دقتی بگیرد و در درک بیشتر این سیاره، به انسان‌ها کمک کند.

دنیل مولر، دانشمند اروپایی که سیزده سال در این پروژه کار کرده است می‌گوید انتظار می‌رود که این ماهواره، نخستین تصویرهای سه بعدی قطب‌های خورشید را تهیه کند. 

مولر گفت: «این مدارگر، نخستین ماهواره یی است که برای گرفتن تصویر از قطب‌های آفتاب فرستاده می‌شود. این ماهواره از میدان مقناطیسی قطب آفتاب اطلاعات دست اولی نیز خواهد گرفت. به باور ما، این کار کلید کشف اطلاعات اسرار آمیز چرخه فعالیت خورشید خواهد بود. ما دورترین بخش خورشید را که از زمین قابل دیدن نیست نیز نظارت خواهیم کرد و این اطلاعات را با اطلاعاتی که از تلسکوپ‌ها در زمین می‌گیرم ترکیب خواهیم کرد تا یک تصویر سه بعدی خورشید را بسازیم.»

دانشمندان می‌گویند که برای محافظت از فضانوردان در برابر بادهای خورشیدی زیان آور و نیز برای ادامه ماموریت‌های فضایی به مهتاب، مریخ و سیاره‌های دیگر، ماموریت مدارگر در نزدیک خورشید بسیار مهم است.

نیکی فاکس، دانشمند اداره ناسا گفت: « برخی اوقات، در سطح خورشید انفجارهایی رخ می‌دهند که با بادهای خورشیدی یکجا می‌شوند و ما آنها را تخلیه بزرگ تاجی می‌نامیم. وقتی این بادها به زمین می رسند، می توانند که فن آوری را مختل بسازند. می توانند که برای (جی پی اس)، ارتباطات و فضانوردان مشکل ایجاد کنند. ما نگران استیم و می‌خواهیم که از فضانوردان مان محافظت کنیم.»

توماس زورباخن، دانشمند دیگر ناسا گفت: «هدف ما تنها دانستن نیست؛ بل هدف دیگر، ساختن نمونه‌هایی از این دانسته‌ها است. در حالی که فضانوردان از اتموسفیر زمین بیرون می‌شوند و به مهتاب و مریخ

می‌روند، ما باید اوضاع بخش‌های دورتر از زمین را پیش بینی کنیم. نمونه‌های دقیق، بیشترین قدرت را دارند و به فضانوردانی که در باره آنان سخن می‌گوییم، به گونه مستقیم کمک خواهند کرد.»
قرار گرفتن این ماهواره در مدار خورشید و آغاز به کار آن برای گرفتن تصویرهای دقیق از سطح خورشید، دو سال را در بر خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید