تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نمایشگاه فناوری‌های نوین در ترکمنستان

درآستانه نشست جهانی کشورهای حوزه خزر، نخستین نمایشگاه بزرگ فناوری‌های نوین و موتر در شهرک بندری ترکمنباشی راه اندازی شد. 

رییس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ در این نمایشگاه می‌گوید که حکومت باید روابط بازرگانی را با کشورهای حوزه بحیره خزر فراهم سازد.

در این نمایشگاه کشورهای آزربایجان، روسیه، ایران، ترکمنستان ، قزاقستان و قرغیزستان صنایع کوچک و بزرگ ماشینی شان را به شمول صنایع موترسازی به نمایش گذاشته اند.

گلیجوف چاری بای راموویچ، معاون وزیر کابینهء ترکمنستان، گفت: «این نمایشگاه درآینده زمینه‌ها رابرای توسعه روابط ما وکشورهای دیگر میان شان در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی فراهم میسازد و ما توقع داریم که شرکت کننده‌گان این نمایشگاه بتوانند از آن استفاده لازم کنند.»

شماری ازاشتراک کننده گان این نمایشگاه بر توسعه صادرات کالاهایشان به بازارهای کشورهای دیگر مانند افغانستان تأکید دارند.

کیت، مسوول مرکز نمایشگاه‌های روسیه، گفت: «ما درحال حاضر کدام نمایشگاه درافغانستان نداریم اما اگر این نمایشگاه ها درافغانستان هم را اندازی شود بسیار خوب است وما علاقمند هستیم.»

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، می‌گوید که توسعه روابط بازرگانی کشور با کشورهای حوزه خزر سبب رونق بازرگانی کشورخواهد شد.

به گفتۀ او، کشورهای حوزه بحیره خزر بازارمناسب برای فراورده های افغانستان است و باید زمینه‌های توسعه صادرات به این بازارها فراهم شوند.

نمایشگاه فراورده‌های تولیدی و ماشین آلات کشورهای حوزه خزر در شهر ترکمن باشی ترکمنستان راه اندازی شده است. 

این نمایشگاه دو روزه به هدف توسعه بازرگانی و اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر و کشورهای دیگر جهان راه اندازی شد بود. 

برگزاری نمایشگاه فناوری‌های نوین در ترکمنستان

مقام‌های افغان می‌گویند که کشورهای حوزه بحیره خزر بازارمناسب برای فراورده‌های افغانستان است و باید در این زمینه تلاش شود. 

تصویر بندانگشتی

درآستانه نشست جهانی کشورهای حوزه خزر، نخستین نمایشگاه بزرگ فناوری‌های نوین و موتر در شهرک بندری ترکمنباشی راه اندازی شد. 

رییس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ در این نمایشگاه می‌گوید که حکومت باید روابط بازرگانی را با کشورهای حوزه بحیره خزر فراهم سازد.

در این نمایشگاه کشورهای آزربایجان، روسیه، ایران، ترکمنستان ، قزاقستان و قرغیزستان صنایع کوچک و بزرگ ماشینی شان را به شمول صنایع موترسازی به نمایش گذاشته اند.

گلیجوف چاری بای راموویچ، معاون وزیر کابینهء ترکمنستان، گفت: «این نمایشگاه درآینده زمینه‌ها رابرای توسعه روابط ما وکشورهای دیگر میان شان در بخش‌های اقتصادی و بازرگانی فراهم میسازد و ما توقع داریم که شرکت کننده‌گان این نمایشگاه بتوانند از آن استفاده لازم کنند.»

شماری ازاشتراک کننده گان این نمایشگاه بر توسعه صادرات کالاهایشان به بازارهای کشورهای دیگر مانند افغانستان تأکید دارند.

کیت، مسوول مرکز نمایشگاه‌های روسیه، گفت: «ما درحال حاضر کدام نمایشگاه درافغانستان نداریم اما اگر این نمایشگاه ها درافغانستان هم را اندازی شود بسیار خوب است وما علاقمند هستیم.»

آرش یونسی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، می‌گوید که توسعه روابط بازرگانی کشور با کشورهای حوزه خزر سبب رونق بازرگانی کشورخواهد شد.

به گفتۀ او، کشورهای حوزه بحیره خزر بازارمناسب برای فراورده های افغانستان است و باید زمینه‌های توسعه صادرات به این بازارها فراهم شوند.

نمایشگاه فراورده‌های تولیدی و ماشین آلات کشورهای حوزه خزر در شهر ترکمن باشی ترکمنستان راه اندازی شده است. 

این نمایشگاه دو روزه به هدف توسعه بازرگانی و اقتصادی میان کشورهای حوزه خزر و کشورهای دیگر جهان راه اندازی شد بود. 

هم‌رسانی کنید