تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تولید نخستین واکسین کرونا در جهان از سوی روسیه

روسیه می گوید که نخستین واکسین ویروس کرونا را در جهان تولید کرده است. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می گوید این واکسین که از سوی دانشمندان روس ساخته شده، تایید وزارت بهداشت روسیه را به دست آورده است. 

به گفته ولادیمیر پوتین، دخترش این واکسین را دریافت کرده است. 

شماری از کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نیز می کوشند که برای ویروس کرونا واکسینی بیابند و دو شرکت امریکایی و بریتانیایی می گویند که در مراحل پایانی آزمایش این واکسین ها استند.

واکسینی که روسیه برای ویروس کرونا ساخته است، هنوز بر ده ها هزار تن آزمایش نشده است؛ کاری که برای تایید نهایی یک واکسین نیاز است. 

اما پوتین می گوید که یکی از دخترانش این واکسین را دریافت کرده است و این واکسین به زودی به اندازه انبوه تولید خواهد شد و در دسترس تمامی مردم روسیه قرار خواهد گرفت. 

هر چند برخی از کشورهای غربی به این واکسین ساخت روسیه شک دارند، رییس‌جمهور فلیپین می‌گوید که به پوتین و این واکسین اعتماد دارد. 

رودریگو دوترته، رییس‌جمهور فلیپین، گفت: «برای نشان دادن اعتمادم، به پزشکان می‌گویم که هر زمانی این واکسین همگانی شود، من برای دریافت آن داوطلب خواهم شد. اگر این واکسین بر من اثرگذار باشد، برای همگی خوب خواهد بود.»

شمار تمامی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از بیست میلیون و نود و دو هزار و هشت صد و پنجاه و پنج رسیده است. 

دانشگاه جانز هاپکینز امریکا مرگ هفت صد و سی و شش هزار و دو صد و پنجاه و چهار بیمار کووید نزده را نیز ثبت کرده است. 

تندروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت، گفت: «می‌دانم که جهان زمان دشواری را سپری می‌کند؛ اما می‌خواهم به گونه روشن بگویم که نشانه‌های امید وجود دارند؛ فرقی نمی‌کند که یک کشور و یا شهر در کجا است. هیچ‌گاهی برای شکست دادن این بیماری دیر نیست. تنها به دو کار نیاز است: رهبران باید اقدام کنند و شهروندان باید تدابیر تازه را بپذیرند.»

از سویی دیگر، در نیوزیلند که برای یک صد و دو روز، هیچ رویداد مثبت ویروس کرونا را که در خود این کشور انتقال یافته باشد ثبت نکرده بود، از بیمار شدن چهار عضو یک خانواده خبر می دهد. 

از همین رو، شهر آکلند، پایتخت نیوزیلند بار دیگر قرنتین شده است.

تولید نخستین واکسین کرونا در جهان از سوی روسیه

​​​​​​​روسیه می گوید که نخستین واکسین ویروس کرونا را در جهان تولید کرده است. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، ‌می‌گوید که دخترش این واکسین را دریافت کرده است.

تصویر بندانگشتی

روسیه می گوید که نخستین واکسین ویروس کرونا را در جهان تولید کرده است. ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه می گوید این واکسین که از سوی دانشمندان روس ساخته شده، تایید وزارت بهداشت روسیه را به دست آورده است. 

به گفته ولادیمیر پوتین، دخترش این واکسین را دریافت کرده است. 

شماری از کشورهای دیگر مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا نیز می کوشند که برای ویروس کرونا واکسینی بیابند و دو شرکت امریکایی و بریتانیایی می گویند که در مراحل پایانی آزمایش این واکسین ها استند.

واکسینی که روسیه برای ویروس کرونا ساخته است، هنوز بر ده ها هزار تن آزمایش نشده است؛ کاری که برای تایید نهایی یک واکسین نیاز است. 

اما پوتین می گوید که یکی از دخترانش این واکسین را دریافت کرده است و این واکسین به زودی به اندازه انبوه تولید خواهد شد و در دسترس تمامی مردم روسیه قرار خواهد گرفت. 

هر چند برخی از کشورهای غربی به این واکسین ساخت روسیه شک دارند، رییس‌جمهور فلیپین می‌گوید که به پوتین و این واکسین اعتماد دارد. 

رودریگو دوترته، رییس‌جمهور فلیپین، گفت: «برای نشان دادن اعتمادم، به پزشکان می‌گویم که هر زمانی این واکسین همگانی شود، من برای دریافت آن داوطلب خواهم شد. اگر این واکسین بر من اثرگذار باشد، برای همگی خوب خواهد بود.»

شمار تمامی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در جهان به بیش از بیست میلیون و نود و دو هزار و هشت صد و پنجاه و پنج رسیده است. 

دانشگاه جانز هاپکینز امریکا مرگ هفت صد و سی و شش هزار و دو صد و پنجاه و چهار بیمار کووید نزده را نیز ثبت کرده است. 

تندروس ادهانوم گبریسوس، رییس سازمان جهانی بهداشت، گفت: «می‌دانم که جهان زمان دشواری را سپری می‌کند؛ اما می‌خواهم به گونه روشن بگویم که نشانه‌های امید وجود دارند؛ فرقی نمی‌کند که یک کشور و یا شهر در کجا است. هیچ‌گاهی برای شکست دادن این بیماری دیر نیست. تنها به دو کار نیاز است: رهبران باید اقدام کنند و شهروندان باید تدابیر تازه را بپذیرند.»

از سویی دیگر، در نیوزیلند که برای یک صد و دو روز، هیچ رویداد مثبت ویروس کرونا را که در خود این کشور انتقال یافته باشد ثبت نکرده بود، از بیمار شدن چهار عضو یک خانواده خبر می دهد. 

از همین رو، شهر آکلند، پایتخت نیوزیلند بار دیگر قرنتین شده است.

هم‌رسانی کنید