تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جوان هژده ساله افغان که به‌سوی کهکشان قدم برداشته‌است

یک جوان هژده ساله که دانش‌آموز صنف دوازدهم است، از چندسال بدین سو به پژوهش در عرصۀ نجوم و اخترشناسی رو آورده‌است.

احمد منصور رامزی که از کودکی تاکنون بر اندوخته‌هایش در این زمینه افزوده‌است، دربارۀ دانش نجوم دو کتاب نوشته‌است و نیز در برخی از برنامه‌های آموزشی و علمی در داخل و بیرون از کشور، حضور داشته‌است.

احمد منصور رامزی گفت: «تقریباً نُه ساله بودم که به موضوعات ساینسی، مخصوصاً به علوم نجوم و اخترشناسی، علاقه‌مندی خاص پیدا کردم و از همان زمان به بعد کوشش کردم که در همین موضوعات جست‌وجو بکنم، تحقیق بکنم.»

این جوان، می‌گوید که در اوایل پُرسش‌هایی را که در ذهن داشت، کم‌تر می‌شد در کشور به آن‌ها پاسخی یافت و همین بود که با کمک خانواده‌اش، در جست‌وجوی منابع بیشتر آموزشی در این زمینه شد و با سفر به بیش از ده کشور که بیشترشان اروپایی بودند، بر اطلاعاتش در زمینه اخترشناسی، افزود.

محمد ابوالا احرار رامزپور، پدر منصور گفت: «فضای خانواده را و محیط چهاراطرافش را به‌گونه‌یی عیار ساختیم که به توقعات علمی او و به توقعات پژوهشی او پاسخ مثبت داده باشیم.»

حالا چندسال می‌شود که منصور یافته‌هایش را از دانش نجوم، در بسته‌های تصویری گنجانیده و در انترنت با دیگران در میان می‌گذارد.

او افزون بر شرکت در برخی از برنامه‌های آموزشی و علمی در داخل و بیرون از کشور، دو کتاب هم نوشته و چاپ کرده‌است که هردو به زبان انگلیسی استند: «یک انگیزه دادن به خاطر جوانان است که هم زبان انگلیسی را سرش کوشش بکنند و هم‌چنان بالای خود موضوعات ساینسی کوشش بکند؛ چون ساینس و انگلیسی، امروز پیوست خورده‌اند.»

در افغانستان که کدام نهاد دولتی در بخش دانش نجوم فعالیت ندارد، بسیاری‌ها دربارۀ اخترشناسی چیزی نمی‌دانند. آنانی هم که این دانش را اندکی می‌شناسند، رسیدن به کهکشان‌ها را تنها در رویاهای‌شان می‌پرورانند.

عبدالاحد مومند، تنها شهروند کشور است که بیش از سی‌سال پیش، در پوشش برنامه‌یی که در آن زمان، از سوی اتحاد جماهیر شوروی راه اندازی شده بود، به فضا رفت و نُه روز بعد به زمین برگشت.
 محمد جمال مسلم، منجم بیان داشت: «منجمین محقق پیشتاز افغانستان در زمان شاه‌ امان‌الله‌خان، ظاهرشاه، دوره ظاهرشاه، مانند ابراهیم قندهاری، و مانند شیخ علی احمد فکور که فعلاً حکیم استند، زنده استند و مانند عبدالله کندهاری.»

با همه این‌ها، تمرکز بر ساینس و نجوم، نتوانسته منصور هژده ساله را از دلبسته‌گی‌های دیگرش دور بدارد. فرصتی که برایش مسیر شود، می‌نوازد، می‌خواند و گاهی هم فتبال بازی می‌کند.
هرچند دیده می‌شود که در پرداختن به این کارها هم، زمان‌ها و مکان‌هایی را برمی‌گزیند که او را به کهکشان‌ها پیوند دهند.

جوان هژده ساله افغان که به‌سوی کهکشان قدم برداشته‌است

در افغانستان که کدام نهاد دولتی در بخش دانش نجوم فعالیت ندارد، بسیاری‌ها دربارۀ اخترشناسی چیزی نمی‌دانند.

تصویر بندانگشتی

یک جوان هژده ساله که دانش‌آموز صنف دوازدهم است، از چندسال بدین سو به پژوهش در عرصۀ نجوم و اخترشناسی رو آورده‌است.

احمد منصور رامزی که از کودکی تاکنون بر اندوخته‌هایش در این زمینه افزوده‌است، دربارۀ دانش نجوم دو کتاب نوشته‌است و نیز در برخی از برنامه‌های آموزشی و علمی در داخل و بیرون از کشور، حضور داشته‌است.

احمد منصور رامزی گفت: «تقریباً نُه ساله بودم که به موضوعات ساینسی، مخصوصاً به علوم نجوم و اخترشناسی، علاقه‌مندی خاص پیدا کردم و از همان زمان به بعد کوشش کردم که در همین موضوعات جست‌وجو بکنم، تحقیق بکنم.»

این جوان، می‌گوید که در اوایل پُرسش‌هایی را که در ذهن داشت، کم‌تر می‌شد در کشور به آن‌ها پاسخی یافت و همین بود که با کمک خانواده‌اش، در جست‌وجوی منابع بیشتر آموزشی در این زمینه شد و با سفر به بیش از ده کشور که بیشترشان اروپایی بودند، بر اطلاعاتش در زمینه اخترشناسی، افزود.

محمد ابوالا احرار رامزپور، پدر منصور گفت: «فضای خانواده را و محیط چهاراطرافش را به‌گونه‌یی عیار ساختیم که به توقعات علمی او و به توقعات پژوهشی او پاسخ مثبت داده باشیم.»

حالا چندسال می‌شود که منصور یافته‌هایش را از دانش نجوم، در بسته‌های تصویری گنجانیده و در انترنت با دیگران در میان می‌گذارد.

او افزون بر شرکت در برخی از برنامه‌های آموزشی و علمی در داخل و بیرون از کشور، دو کتاب هم نوشته و چاپ کرده‌است که هردو به زبان انگلیسی استند: «یک انگیزه دادن به خاطر جوانان است که هم زبان انگلیسی را سرش کوشش بکنند و هم‌چنان بالای خود موضوعات ساینسی کوشش بکند؛ چون ساینس و انگلیسی، امروز پیوست خورده‌اند.»

در افغانستان که کدام نهاد دولتی در بخش دانش نجوم فعالیت ندارد، بسیاری‌ها دربارۀ اخترشناسی چیزی نمی‌دانند. آنانی هم که این دانش را اندکی می‌شناسند، رسیدن به کهکشان‌ها را تنها در رویاهای‌شان می‌پرورانند.

عبدالاحد مومند، تنها شهروند کشور است که بیش از سی‌سال پیش، در پوشش برنامه‌یی که در آن زمان، از سوی اتحاد جماهیر شوروی راه اندازی شده بود، به فضا رفت و نُه روز بعد به زمین برگشت.
 محمد جمال مسلم، منجم بیان داشت: «منجمین محقق پیشتاز افغانستان در زمان شاه‌ امان‌الله‌خان، ظاهرشاه، دوره ظاهرشاه، مانند ابراهیم قندهاری، و مانند شیخ علی احمد فکور که فعلاً حکیم استند، زنده استند و مانند عبدالله کندهاری.»

با همه این‌ها، تمرکز بر ساینس و نجوم، نتوانسته منصور هژده ساله را از دلبسته‌گی‌های دیگرش دور بدارد. فرصتی که برایش مسیر شود، می‌نوازد، می‌خواند و گاهی هم فتبال بازی می‌کند.
هرچند دیده می‌شود که در پرداختن به این کارها هم، زمان‌ها و مکان‌هایی را برمی‌گزیند که او را به کهکشان‌ها پیوند دهند.

هم‌رسانی کنید