Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دکسامیتازون می‌تواند جان بیماران ویروس کرونا را نجات دهد

پژوهشگران در بریتانیا می‌گویند که داروی استروییدی دکسامیتازون توانسته‌است که یک سوم بیماران وخیم کوویدنزده را از مرگ نجات دهد.

به‎گفتۀ این پژوهشگران، این نخستین بار است که موثریت این دارو برای درمان بیماران کووید نزده ثابت شده‌است.

پس از اعلام این یافته‌های پژوهشگران بریتانیایی، وزارت صحت این کشور به استفاده از دکسامیتازون برای درمان ویروس کرونا در سراسر بریتانیا، اجازه داده‌است.

البته این دارو برای بیماران وخیمی داده می‌شود که اوضاع شان مانند بیمارانی باشد که در آزمایش‌ها، شرکت کرده بودند.

دانشگاۀ آکسفورد بریتانیا نیز اعلام کرده است که درمان با دکسامیتازون یا استروئیدها یک سوم افراد دارای شدیدترین علائم ویروس کرونا را، نجات می‌دهد.

پژوهشگران بریتانیایی به این باورند که اگر این دارو در آغاز شیوع کرونا در این کشور به کار برده می‌شد، اکنون ممکن بود که هزاران تن نجات می‌یافتند.

این دارو معمولاً برای کاهش التهاب در بسیاری از بیماری‌ها و شرایط طبی، استفاده می‌شود. 

این دارو در متوقف کردن برخی آسیب‌های مربوط به واکنش بیش از حد سیستم ایمنی، به کرونا مفید است. 

مارتین لاندری، از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «این یک نتیجۀ (آزمایشی) است که نشان می‌دهد اگر بیماران که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و زیر آکسیجن استند و برای شان دکسامیتازون داده شوند، نجات می یابند.»

این پژوهشگران این نتایج را پیشرفت‌ چشمگیری در درمان بیماری کووید-۱۹ می‌دانند.

نتایج نشان داده‌است که بیماران که از دستگاۀ تنفسی استفاده می‌کنند، خطر مرگ آنان با استفاده از این دارو، از ۴۰ به ۲۸ درصد و در بیمارانی که نیاز به آکسیجن دارند، خطر مرگ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد می‌دهد.

دکسامیتازون می‌تواند جان بیماران ویروس کرونا را نجات دهد

پژوهشگران می‌گویند این نخستین باری است که موثریت این دارو برای درمان بیماران کووید نزده، ثابت شده‌است.

تصویر بندانگشتی

پژوهشگران در بریتانیا می‌گویند که داروی استروییدی دکسامیتازون توانسته‌است که یک سوم بیماران وخیم کوویدنزده را از مرگ نجات دهد.

به‎گفتۀ این پژوهشگران، این نخستین بار است که موثریت این دارو برای درمان بیماران کووید نزده ثابت شده‌است.

پس از اعلام این یافته‌های پژوهشگران بریتانیایی، وزارت صحت این کشور به استفاده از دکسامیتازون برای درمان ویروس کرونا در سراسر بریتانیا، اجازه داده‌است.

البته این دارو برای بیماران وخیمی داده می‌شود که اوضاع شان مانند بیمارانی باشد که در آزمایش‌ها، شرکت کرده بودند.

دانشگاۀ آکسفورد بریتانیا نیز اعلام کرده است که درمان با دکسامیتازون یا استروئیدها یک سوم افراد دارای شدیدترین علائم ویروس کرونا را، نجات می‌دهد.

پژوهشگران بریتانیایی به این باورند که اگر این دارو در آغاز شیوع کرونا در این کشور به کار برده می‌شد، اکنون ممکن بود که هزاران تن نجات می‌یافتند.

این دارو معمولاً برای کاهش التهاب در بسیاری از بیماری‌ها و شرایط طبی، استفاده می‌شود. 

این دارو در متوقف کردن برخی آسیب‌های مربوط به واکنش بیش از حد سیستم ایمنی، به کرونا مفید است. 

مارتین لاندری، از پژوهشگران دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «این یک نتیجۀ (آزمایشی) است که نشان می‌دهد اگر بیماران که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و زیر آکسیجن استند و برای شان دکسامیتازون داده شوند، نجات می یابند.»

این پژوهشگران این نتایج را پیشرفت‌ چشمگیری در درمان بیماری کووید-۱۹ می‌دانند.

نتایج نشان داده‌است که بیماران که از دستگاۀ تنفسی استفاده می‌کنند، خطر مرگ آنان با استفاده از این دارو، از ۴۰ به ۲۸ درصد و در بیمارانی که نیاز به آکسیجن دارند، خطر مرگ از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد می‌دهد.

هم‌رسانی کنید