Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه‌یافتن طرح یک بانوی افغان در رقابت‌های جهانی

فخریه ابراهیمی ممتاز، بانویی که نخستین باشگاه یوگا را در کابل گشوده‌است، اکنون می‌گوید که طرحش برای ساخت یک نرم افزار یوگا، در یک رقابت جهانی به دور نیمه‌نهایی راه یافته‌است.

این بانو، می‌افزاید که با استفاده از این نرم‌افزار، بانوان در هرکجایی از کشور می‌توانند یوگا آموزش ببینند. طرح این نرم افزار، در میان ۸۰ طرحی جاگرفته است که از میان ۵۰۰طرح از سراسر جهان به رقابت گذاشته شده‌اند.

این برنامۀ رقابتی، در صفحۀ انترنتی «جی آی اس تی» زیرنام رقابت‌های جهانی علمی - فناوری راه اندازی شده‌است.  

فخریه ابراهمی ممتاز، در بارۀ طرح این نرم افزار می‌گوید: «من استدیوی یوگایی‌که دارم بربنیاد فعالیت‌های من در این زمینه و شرکت فناوری که دارم، یک چیزی در وسط هردو خواستم ارایه بدهم که یک نرم‌افزار آموزش یوگا به زبان‌های محلی کشور که دری و پشتو است. تا اکنون خود ما توانستیم که تا مرحلۀ نیمه‌نهایی برسیم، اما پس از این برای پیروزی در این رقابت به پشتیبانی مردمی که همانا رأی انترنتی شهروندان کشور است، نیاز داریم.»

این بانو، بیش از یک و نیم سال پیش نخستین باشگاه ویژۀ ورزش یوگا را برای بانون در کابل گشود و در درازای این مدت، تلاش کرده است که این ورزش را درمیان بانوان ترویج کند: «رأی که ما نیاز داریم، رأی آنلاین است و مردم می‌توانند به وبسایت «جی آی اس تی» بروند و یک حساب کاربری ایجاد کنند و از طریق این حساب کاربری ویدیویی ما را انتخاب کنند با مشخصاتی که نام فخریه ابراهیمی ممتاز و شرکت ممتاز است و این در محتوایش است و در هر بیست و چهارساعت می‌توانند تا اول مارچ رأی بدهند.»

این رقابت، سالانه از سوی وزارت خارجۀ امریکا و شرکت‌های مایکروسافت و آمازون برای کشورهای در حال توسعه راه اندازی می‌شود.

راه‌یافتن طرح یک بانوی افغان در رقابت‌های جهانی

این برنامۀ رقابتی، در صفحۀ انترنتی «جی آی اس تی» زیرنام رقابت‌های جهانی علمی - فناوری راه اندازی شده‌است.  

Thumbnail

فخریه ابراهیمی ممتاز، بانویی که نخستین باشگاه یوگا را در کابل گشوده‌است، اکنون می‌گوید که طرحش برای ساخت یک نرم افزار یوگا، در یک رقابت جهانی به دور نیمه‌نهایی راه یافته‌است.

این بانو، می‌افزاید که با استفاده از این نرم‌افزار، بانوان در هرکجایی از کشور می‌توانند یوگا آموزش ببینند. طرح این نرم افزار، در میان ۸۰ طرحی جاگرفته است که از میان ۵۰۰طرح از سراسر جهان به رقابت گذاشته شده‌اند.

این برنامۀ رقابتی، در صفحۀ انترنتی «جی آی اس تی» زیرنام رقابت‌های جهانی علمی - فناوری راه اندازی شده‌است.  

فخریه ابراهمی ممتاز، در بارۀ طرح این نرم افزار می‌گوید: «من استدیوی یوگایی‌که دارم بربنیاد فعالیت‌های من در این زمینه و شرکت فناوری که دارم، یک چیزی در وسط هردو خواستم ارایه بدهم که یک نرم‌افزار آموزش یوگا به زبان‌های محلی کشور که دری و پشتو است. تا اکنون خود ما توانستیم که تا مرحلۀ نیمه‌نهایی برسیم، اما پس از این برای پیروزی در این رقابت به پشتیبانی مردمی که همانا رأی انترنتی شهروندان کشور است، نیاز داریم.»

این بانو، بیش از یک و نیم سال پیش نخستین باشگاه ویژۀ ورزش یوگا را برای بانون در کابل گشود و در درازای این مدت، تلاش کرده است که این ورزش را درمیان بانوان ترویج کند: «رأی که ما نیاز داریم، رأی آنلاین است و مردم می‌توانند به وبسایت «جی آی اس تی» بروند و یک حساب کاربری ایجاد کنند و از طریق این حساب کاربری ویدیویی ما را انتخاب کنند با مشخصاتی که نام فخریه ابراهیمی ممتاز و شرکت ممتاز است و این در محتوایش است و در هر بیست و چهارساعت می‌توانند تا اول مارچ رأی بدهند.»

این رقابت، سالانه از سوی وزارت خارجۀ امریکا و شرکت‌های مایکروسافت و آمازون برای کشورهای در حال توسعه راه اندازی می‌شود.

هم‌رسانی کنید