Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ساخت یک نرم‌افزار برای مصونیت خبرنگاران در برابر تهدیدها

یک شرکت نرم افزار در کشور، ازبهر مصونیت جان خبرنگاران، اپلیکیشنی را ساخته است تا رسانه‌ها بتوانند با کارگیری از آن، خبرنگاران شان را در برابر تهدیدها، محافظت کنند.

به گفتۀ مسؤولان شرکت دَرَک، نهادهای رسانه‌یی، برای کارگیری از این اپلیکیشن، در نخست باید یک حساب انترنتی باز کنند و پس از آن، این اپلیکیشین را در تلفن‌های همراه خبرنگاران شان نصب نمایند. 

مسؤولان این شرکت نرم افزار، امروز این اپلیشین را در کابل به نمایش گذاشتند.

آغاملوک سهار، مسؤول شرکت نرام افزار دَرَک در این باره گفت: «هر رسانه یک اکونت می‌‍‌‌‌داشته باشد و با توجه به این که چقدر خبرنگار دارد، این اکونت خودرا اداره می‌کند. نه تنها خبرنگاران، بل کارمندان اداری این رسانه‌ها هم می‌توانند از این سیستم کار بگیرند.»

محمد داوود که با شماری از خبرنگاران دیگر، گواه به نمایش گذاشته شدن این اپلیکیشن بوده اند، آن را در تلفن همراهش نصب کرده‌است. وی از تصویربردارانی بود که به روز دهم ماه ثور امسال، برای پوشش ویرانی‌های برخاسته از یک حمله هراس افگنانه به شش درک کابل رفته بودند؛ اما خود شان آماج حمله دوم قرار گرفتند. محمد داوود در آن رویداد، زخم برداشت: «استفاده اش کردم، واقعاً یک اپلیکیشن مفید است برای خبرنگاران و تصویربرداران.»

در چند سال اخیر، افغانستان از خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران بوده است.

به گفته گزارش گران بی مرز، تنها در سال دوهزار وهفده میلادی، پانزده خبرنگار در خشونت های افغانستان جان باختند.

ساخت یک نرم‌افزار برای مصونیت خبرنگاران در برابر تهدیدها

برای نخستین بار، یک شرکت نرم افزار در کشور برای آنچه که مصونیت خبرنگاران در برابر تهدیدها می‌گوید، دست به کار شده است.

تصویر بندانگشتی

یک شرکت نرم افزار در کشور، ازبهر مصونیت جان خبرنگاران، اپلیکیشنی را ساخته است تا رسانه‌ها بتوانند با کارگیری از آن، خبرنگاران شان را در برابر تهدیدها، محافظت کنند.

به گفتۀ مسؤولان شرکت دَرَک، نهادهای رسانه‌یی، برای کارگیری از این اپلیکیشن، در نخست باید یک حساب انترنتی باز کنند و پس از آن، این اپلیکیشین را در تلفن‌های همراه خبرنگاران شان نصب نمایند. 

مسؤولان این شرکت نرم افزار، امروز این اپلیشین را در کابل به نمایش گذاشتند.

آغاملوک سهار، مسؤول شرکت نرام افزار دَرَک در این باره گفت: «هر رسانه یک اکونت می‌‍‌‌‌داشته باشد و با توجه به این که چقدر خبرنگار دارد، این اکونت خودرا اداره می‌کند. نه تنها خبرنگاران، بل کارمندان اداری این رسانه‌ها هم می‌توانند از این سیستم کار بگیرند.»

محمد داوود که با شماری از خبرنگاران دیگر، گواه به نمایش گذاشته شدن این اپلیکیشن بوده اند، آن را در تلفن همراهش نصب کرده‌است. وی از تصویربردارانی بود که به روز دهم ماه ثور امسال، برای پوشش ویرانی‌های برخاسته از یک حمله هراس افگنانه به شش درک کابل رفته بودند؛ اما خود شان آماج حمله دوم قرار گرفتند. محمد داوود در آن رویداد، زخم برداشت: «استفاده اش کردم، واقعاً یک اپلیکیشن مفید است برای خبرنگاران و تصویربرداران.»

در چند سال اخیر، افغانستان از خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران بوده است.

به گفته گزارش گران بی مرز، تنها در سال دوهزار وهفده میلادی، پانزده خبرنگار در خشونت های افغانستان جان باختند.

هم‌رسانی کنید