Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شماری از کشورها امروز گواه آفتاب گرفته‌گی بود

شماری از کشورهای جهان به‌شمول افغانستان امروز (یک‌شنبه ۱سرطان) گواه آفتاب گرفته‌گی (کسوف) بودند.

این پدیده به نام «حلقه آتش» نامیده می‌شود؛ زیرا برخلاف آفتاب گرفته‌گی‌های عادی، مهتاب تمام سطح آفتاب را نمی‌پوشاند، بل گوشه‌یی از نور طلایی رنگ آفتاب قابل دید است.

آفتاب گرفته‌گی امروز از افریقا آغاز شد و سپس به‌سوی شرق آمد و در کشورهای مانند ایتیوپیا، یمن، عمان، پاکستان، افغانستان و بخش‌هایی از هند و چین قابل دید بود.

بربنیاد سال‌نمای هجری خورشیدی، این آفتاب گرفته‌گی آخرین کسوف در قرن چهاردهم هجری خورشیدی بود.

باشنده‌گان شهر «چیایی» در تایوان توانستند این پدیده را به‌گونۀ کامل ببینند.

این آفتاب گرفته‌‎گی در هر قرن نزدیک به شصت و شش بار رخ می‌دهد، اما باشنده‌گان بخش اندکی از زمین می‌توانند آن را ببینند.

آفتاب گرفته‌گی بعدی در ماه جون سال ۲۰۲۱ میلادی رخ خواهد داد.

شماری از کشورها امروز گواه آفتاب گرفته‌گی بود

این آفتاب گرفته‌‎گی در هر قرن نزدیک به شصت و شش بار رخ می‌دهد، اما باشنده‌گان بخش اندکی از زمین می‌توانند آن را ببینند.

تصویر بندانگشتی

شماری از کشورهای جهان به‌شمول افغانستان امروز (یک‌شنبه ۱سرطان) گواه آفتاب گرفته‌گی (کسوف) بودند.

این پدیده به نام «حلقه آتش» نامیده می‌شود؛ زیرا برخلاف آفتاب گرفته‌گی‌های عادی، مهتاب تمام سطح آفتاب را نمی‌پوشاند، بل گوشه‌یی از نور طلایی رنگ آفتاب قابل دید است.

آفتاب گرفته‌گی امروز از افریقا آغاز شد و سپس به‌سوی شرق آمد و در کشورهای مانند ایتیوپیا، یمن، عمان، پاکستان، افغانستان و بخش‌هایی از هند و چین قابل دید بود.

بربنیاد سال‌نمای هجری خورشیدی، این آفتاب گرفته‌گی آخرین کسوف در قرن چهاردهم هجری خورشیدی بود.

باشنده‌گان شهر «چیایی» در تایوان توانستند این پدیده را به‌گونۀ کامل ببینند.

این آفتاب گرفته‌‎گی در هر قرن نزدیک به شصت و شش بار رخ می‌دهد، اما باشنده‌گان بخش اندکی از زمین می‌توانند آن را ببینند.

آفتاب گرفته‌گی بعدی در ماه جون سال ۲۰۲۱ میلادی رخ خواهد داد.

هم‌رسانی کنید