تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدارها از آلوده‌گی هوا در ۷۹ شهر چین

با فرا رسیدن سرمای زمستان در چین، آلودگی هوا در ۷۹ شهر این کشور به درجۀ هشدار رسیده است.

میزان آلوده‌گی در این شهرها به ویژۀ بیجنگ که در آن هشدار درجه سوم اعلام شده، جدی گفته شده است.

شهر بیجنگ، پایتخت چین یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است.

مقام‌های چین گفته اند که گشت و گذار موترها کمتر شوند و مردم برای جلوگیری از مبتلاشدن به بیماری‌ها، باید کمتر از خانه بیرون شوند و در صورت بیرون شدن از خانه باید از ماسک‌ها و یا بوتل‌های صنعتی اکسیجن کار بگیرند.

حکومت چین در ماه‌های اخیر برنامه‌یی را آغاز کرده که بربنیاد آن شهرهای این کشور بربنیاد آلوده‌گی هوای آن درجه بندی می‌شوند.

حکومت چین، انتظار دارد که این کار، سبب تلاش‌های بیشتر مقام‌های محلی برای پاک ساختن آب و هوای شهرشان شود

هشدارها از آلوده‌گی هوا در ۷۹ شهر چین

حکومت چین می‌گوید تلاش دارد میزان تولید گازهای گلخانه‌یی را در این کشور تا سال ۲۰۳۰ کاهش دهد تا با این کار از افزایش گرمای زمین بکاهد.

Thumbnail

با فرا رسیدن سرمای زمستان در چین، آلودگی هوا در ۷۹ شهر این کشور به درجۀ هشدار رسیده است.

میزان آلوده‌گی در این شهرها به ویژۀ بیجنگ که در آن هشدار درجه سوم اعلام شده، جدی گفته شده است.

شهر بیجنگ، پایتخت چین یکی از آلوده ترین شهرهای جهان است.

مقام‌های چین گفته اند که گشت و گذار موترها کمتر شوند و مردم برای جلوگیری از مبتلاشدن به بیماری‌ها، باید کمتر از خانه بیرون شوند و در صورت بیرون شدن از خانه باید از ماسک‌ها و یا بوتل‌های صنعتی اکسیجن کار بگیرند.

حکومت چین در ماه‌های اخیر برنامه‌یی را آغاز کرده که بربنیاد آن شهرهای این کشور بربنیاد آلوده‌گی هوای آن درجه بندی می‌شوند.

حکومت چین، انتظار دارد که این کار، سبب تلاش‌های بیشتر مقام‌های محلی برای پاک ساختن آب و هوای شهرشان شود

هم‌رسانی کنید