تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هند با استفاده از شیوه چین بیماران کوویدنزده را ردیابی می‌کند

حکومت هند اعلام کرده‌است که با استفاده از شیوه چین برنامه‌یی را برای ردیابی بیماران کوویدنزده آماده کرده‌است.

حکومت هند این برنامه را بهترین گزینه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا عنوان کرده‌است. اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که از این طریق، برای کنترل شهروندان هند استفاده شود.

هم‌اکنون بیش از هفتاد هزار تن در هند به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

نام این برنامه ردیابی‌کننده هند «هلیت بریج» یا «پُل بهداشتی» است و در قالب یک «پ» فعالیت می‌کند.

ای اپ، از طریق سیگنال‌های «بلوتوت» در گوشی‌های همراه نشان می‌دهد که یک فرد با بیمار کووید نزده تماسی داشته‌است و یا نزدک او شده است یا نه.

این اپ، قادر است آله «جی پی اس» را نیز با خود حمل کند و این به دولت کمک خواهد کرد تا محل بودوباش فرد آلوده به ویروس کرونا را شناسایی کند.

دولت هند استفاده از این اپ را برای کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی اجباری کرده‌است.

هند با استفاده از شیوه چین بیماران کوویدنزده را ردیابی می‌کند

دولت هند استفاده از این اپ را برای کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی اجباری کرده‌است.

Thumbnail

حکومت هند اعلام کرده‌است که با استفاده از شیوه چین برنامه‌یی را برای ردیابی بیماران کوویدنزده آماده کرده‌است.

حکومت هند این برنامه را بهترین گزینه برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا عنوان کرده‌است. اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارند که از این طریق، برای کنترل شهروندان هند استفاده شود.

هم‌اکنون بیش از هفتاد هزار تن در هند به ویروس کرونا آلوده شده‌اند.

نام این برنامه ردیابی‌کننده هند «هلیت بریج» یا «پُل بهداشتی» است و در قالب یک «پ» فعالیت می‌کند.

ای اپ، از طریق سیگنال‌های «بلوتوت» در گوشی‌های همراه نشان می‌دهد که یک فرد با بیمار کووید نزده تماسی داشته‌است و یا نزدک او شده است یا نه.

این اپ، قادر است آله «جی پی اس» را نیز با خود حمل کند و این به دولت کمک خواهد کرد تا محل بودوباش فرد آلوده به ویروس کرونا را شناسایی کند.

دولت هند استفاده از این اپ را برای کارمندان دولت و شرکت‌های خصوصی اجباری کرده‌است.

هم‌رسانی کنید