تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

هند یک سفینۀ تازه به فضا می‌فرستد

مقام‌های هندی می‌گویند که این کشور می‌خواهد که یک سفینه را به فضا بفرستد و این مأموریت تازه به نام "چندرایان ۲" به مهتاب خواهد بود.

این مأموریت ۱۴۱ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

این دومین ماموریت فضایی هند به مهتاب خواهد بود.

اگر این ماموریت موفق شود، پیشرفت بزرگی در برنامه‌های فضایی هند خواهد بود.

ماموریت این سفینه، پژوهش در باره بخش‌های جنوبی مهتاب است که تا کنون، ناشناخته مانده اند.

دانشمندان می‌گویند که ممکن است نشانه‌هایی را از وجود آب در این بخش مهتاب بیابند.

پلوا بگلا، نویسنده مسایل علمی گفت: «چندرایان ۲، یک تولید پیشرفت طبیعی برای هند است؛ زیرا هند در سال ۲۰۰۸ میلادی یک سفینه را به مدار معتاب فرستاد و سپس یک سفینه مداری دیگر را در سال ۲۰۱۳ به مریخ فرستاد. اکنون هند امیدوار است که سفینه دیگرش بر سطح مهتاب فرود بیاید. فرود آرام، یک روند دشوار است و هند برای نخستین بار آن را آزمایش می‌کند.»

این بار هند می‌خواهد که یک سفینه چرخشی را که بر مهتاب فرود نمی‌آید و نیز یک روبات پژوهشگر را که بر سطح این سیاره فرود خواهد آمد به مهتاب فرستد تا در باره این سیاره، پژوهش کند.

ناتانسری، کارشناس مسایل فضایی گفت: «بخش جنوبی سیاره مهتاب، جایی است که همواره در سایه بوده است که امکان بودن آب، یا مواد معدنی و یخ در آنجا وجود دارد. ما از ماموریت‌های پیشین، نشانه‌هایی را از آن یافته ایم. اما این بار می‌توان در این بخش‌های همواره در سایه، بررسی‌های مفصل تری انجام داد.»

هند می‌گوید که تمامی ابزارهای این ماموریت در هند ساخته شده اند.

قرار است که موشک حامل سفینه هندی روز دوشنبه به فضا پرتاب شود و به تاریخ ششم یا هفتم ماه سپتمبر یعنی تا نزدیک به سه ماه دیگر به مهتاب برسد.

دانش و فناوری

هند یک سفینۀ تازه به فضا می‌فرستد

مقام‌های هندی می‌گویند که تمامی ابزارهای این مأموریت در هند ساخته شده اند. این مأموریت ۱۴۱ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

Thumbnail

مقام‌های هندی می‌گویند که این کشور می‌خواهد که یک سفینه را به فضا بفرستد و این مأموریت تازه به نام "چندرایان ۲" به مهتاب خواهد بود.

این مأموریت ۱۴۱ میلیون دالر هزینه بر می‌دارد.

این دومین ماموریت فضایی هند به مهتاب خواهد بود.

اگر این ماموریت موفق شود، پیشرفت بزرگی در برنامه‌های فضایی هند خواهد بود.

ماموریت این سفینه، پژوهش در باره بخش‌های جنوبی مهتاب است که تا کنون، ناشناخته مانده اند.

دانشمندان می‌گویند که ممکن است نشانه‌هایی را از وجود آب در این بخش مهتاب بیابند.

پلوا بگلا، نویسنده مسایل علمی گفت: «چندرایان ۲، یک تولید پیشرفت طبیعی برای هند است؛ زیرا هند در سال ۲۰۰۸ میلادی یک سفینه را به مدار معتاب فرستاد و سپس یک سفینه مداری دیگر را در سال ۲۰۱۳ به مریخ فرستاد. اکنون هند امیدوار است که سفینه دیگرش بر سطح مهتاب فرود بیاید. فرود آرام، یک روند دشوار است و هند برای نخستین بار آن را آزمایش می‌کند.»

این بار هند می‌خواهد که یک سفینه چرخشی را که بر مهتاب فرود نمی‌آید و نیز یک روبات پژوهشگر را که بر سطح این سیاره فرود خواهد آمد به مهتاب فرستد تا در باره این سیاره، پژوهش کند.

ناتانسری، کارشناس مسایل فضایی گفت: «بخش جنوبی سیاره مهتاب، جایی است که همواره در سایه بوده است که امکان بودن آب، یا مواد معدنی و یخ در آنجا وجود دارد. ما از ماموریت‌های پیشین، نشانه‌هایی را از آن یافته ایم. اما این بار می‌توان در این بخش‌های همواره در سایه، بررسی‌های مفصل تری انجام داد.»

هند می‌گوید که تمامی ابزارهای این ماموریت در هند ساخته شده اند.

قرار است که موشک حامل سفینه هندی روز دوشنبه به فضا پرتاب شود و به تاریخ ششم یا هفتم ماه سپتمبر یعنی تا نزدیک به سه ماه دیگر به مهتاب برسد.

هم‌رسانی کنید