تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

چین برای کشف سمت پنهان مهتاب به فضا ماهواره پرتاب کرد

چین روز دوشنبه به‌هدف مطالعه و کشف سمت پنهان مهتاب، ماهواره «چویه چیائو» را با به کارگیری از موشک «لانگ مارچ دی‌۴» با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

بربنیاد گزارش رسانه‌های چین، این ماهواره برای ارتباط مخابراتی با ماهنورد «چانگ ای‌۴» که قرار است امسال در یک زمان مناسب به ماه پرتاب شود و با روش فرود نرم در سمت پنهان کرۀ ماه فرود آید، به فضا پرتاب شده‌است.

این نخستین ماهواره جهان است که در یکی از نقاط راهبردی قرار گرفته‌است. 

نقاط راهبردی موقعیت‌هایی در فضا اند که در آن، ماهواره‌ها و دیگر اجرام کوچک فضایی نسبت به زمین و ماه، هردو در وضعیت ثابت می‌مانند.

«وو وی ژن» سرمهندس پروژۀ ماهنوردی چین گفت: «با توجه به آن‌که سمت پنهان ماه رو به کره زمین نیست، پس‌از فرود ماهنورد چانگ ای‌۴ روی آن، ارتباط و ارسال داده‌ها به زمین امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو، نیاز است تا ماهواره‌های مانند ماهواره چیویه چیائو برای تسهیل ارتباطات بین ماهنورد و مرکز کنترل در زمین، پرتاب گردد.»

چین یکی‌از کشورهای پیشرفته در زمینۀ پرتاب ماهواره است، به‌گونه‌ای که تاکنون فقط از نوع ماهواره موقعیت یاب بیدو، ۳۱ ماهواره به فضا پرتاب کرده‌است.

چین برای کشف سمت پنهان مهتاب به فضا ماهواره پرتاب کرد

دانشمندان در چین می‌گویند که این نخستین ماهوارۀ جهان است که در یکی از نقاط راهبردی فضا قرار گرفته‌است.

Thumbnail

چین روز دوشنبه به‌هدف مطالعه و کشف سمت پنهان مهتاب، ماهواره «چویه چیائو» را با به کارگیری از موشک «لانگ مارچ دی‌۴» با موفقیت به فضا پرتاب کرد.

بربنیاد گزارش رسانه‌های چین، این ماهواره برای ارتباط مخابراتی با ماهنورد «چانگ ای‌۴» که قرار است امسال در یک زمان مناسب به ماه پرتاب شود و با روش فرود نرم در سمت پنهان کرۀ ماه فرود آید، به فضا پرتاب شده‌است.

این نخستین ماهواره جهان است که در یکی از نقاط راهبردی قرار گرفته‌است. 

نقاط راهبردی موقعیت‌هایی در فضا اند که در آن، ماهواره‌ها و دیگر اجرام کوچک فضایی نسبت به زمین و ماه، هردو در وضعیت ثابت می‌مانند.

«وو وی ژن» سرمهندس پروژۀ ماهنوردی چین گفت: «با توجه به آن‌که سمت پنهان ماه رو به کره زمین نیست، پس‌از فرود ماهنورد چانگ ای‌۴ روی آن، ارتباط و ارسال داده‌ها به زمین امکان‌پذیر نخواهد بود. ازاین‌رو، نیاز است تا ماهواره‌های مانند ماهواره چیویه چیائو برای تسهیل ارتباطات بین ماهنورد و مرکز کنترل در زمین، پرتاب گردد.»

چین یکی‌از کشورهای پیشرفته در زمینۀ پرتاب ماهواره است، به‌گونه‌ای که تاکنون فقط از نوع ماهواره موقعیت یاب بیدو، ۳۱ ماهواره به فضا پرتاب کرده‌است.

هم‌رسانی کنید