تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
دانش و فناوری

چین گویندۀ خبر رباتیک ساخت

رسانه‌های چین اعلام کرده اند که قصد دارند یک گویندۀ خبر رباتیک را که با هوش مصنوعی مجهز است و می‌تواند خبر را به دو زبان چینی و انگلیسی بخواند، استخدام کنند.

این گویندۀ خبر رباتیک میتواند از ویدیوهای پخش زنده بیاموزد و متنهای خبری را مانند یک انسان بخواند.

مسؤولان رسانه‌ها در چین می‌گوید که این گویندۀ خبر رباتیک برای کاهش هزینه‌های تولید خبر طراحی شدهاست.

صدا و ظاهر این گویندۀ خبر رباتیک شبیه "ژانگ ژائو"، مجری معروف چینی ساخته شده است.  به گفتۀ مسؤولان رسانه‌های چین، این ربات می‌تواند ۲۴ ساعت خبرها را بلافاصله پس از وقوع آن‌ها گزارش دهد.

این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده از این ربات گوینده خبر، نشان می‌دهند که بسیار هم پیشرفته نیست و کیفیت صدای آن مصنوعی بوده و یک موتور تبدیل متن به گفتار است که با استفاده از کمپیوتر کار می‌کند.
 

دانش و فناوری

چین گویندۀ خبر رباتیک ساخت

در چین پیش از این نیز پلتفرم‌های اینترنتی و تیلیفونی وجود داشته است که گوینده‌‌های خبر دیجیتالی در آن‌ها در دسترس بودند.

Thumbnail

رسانه‌های چین اعلام کرده اند که قصد دارند یک گویندۀ خبر رباتیک را که با هوش مصنوعی مجهز است و می‌تواند خبر را به دو زبان چینی و انگلیسی بخواند، استخدام کنند.

این گویندۀ خبر رباتیک میتواند از ویدیوهای پخش زنده بیاموزد و متنهای خبری را مانند یک انسان بخواند.

مسؤولان رسانه‌ها در چین می‌گوید که این گویندۀ خبر رباتیک برای کاهش هزینه‌های تولید خبر طراحی شدهاست.

صدا و ظاهر این گویندۀ خبر رباتیک شبیه "ژانگ ژائو"، مجری معروف چینی ساخته شده است.  به گفتۀ مسؤولان رسانه‌های چین، این ربات می‌تواند ۲۴ ساعت خبرها را بلافاصله پس از وقوع آن‌ها گزارش دهد.

این در حالی است که ویدیوهای منتشر شده از این ربات گوینده خبر، نشان می‌دهند که بسیار هم پیشرفته نیست و کیفیت صدای آن مصنوعی بوده و یک موتور تبدیل متن به گفتار است که با استفاده از کمپیوتر کار می‌کند.
 

هم‌رسانی کنید