تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گوگل در حال طراحی راهبردی برای فعالیت دوباره در چین

شرکت گوگل روی راهبردی کار می کند تا با پیشرفت فناوری در بزرگترین کشور جهان، چین، با به پا قدم گذارد.

این شرکت ماه‌ها روی این راهبرد کار کرده است و اکنون روی جمع‌آوری معلومات بیشتر برای آن کار می‌کند.

گوگل از سال ۲۰۱۰ به این سود در چین فعالیت ندارد. نبود گوگل در چین پس از آن رُخ داد که این شرکت زیر فشار حکومت مرکز فعالیت‌اش را به هانگ کانگ انتقال داد.

رسانه‌های چین گزارش می‌‎دهند که سال پیش گزینۀ تازه روی سیستم اندرویید به نام «فایل گو» یک سال پیش به چین راه پیدا کرد. این یک پیشرفت بزرگ نبود اما توانست برای گوگل جای پایی در چین پیدا کند.

اپلکیشن «فایل گو» به همکاری یک همکار توزیع مانند گوگل نیاز دارد تا این اپلیکیشن را در پین توزیع کند به خاطری که گزینۀ «اپل استور» در چین غیرفعال است.

گوگل اکنون با شرکت‌های بزرگی مانند تییسنت، زیومی، بایدو و هواوی کار می‌‍کند تا به «اپ استورهای» مستقل آن ها راه پیدا کرده و گزینۀ تازه‌اش را از آن طریق به مردم پین برساند.

در هفته‌های اخیر آوازه‌های بسیاری در بارۀ برگشت گوگل به چین میان مردم جریان دارد.

بسیاری از این آوازه‌ها بر برگشت «گوگل پلی» در بازار سایبری چین است.

گوگل در حال طراحی راهبردی برای فعالیت دوباره در چین

گوگل از سال ۲۰۱۰ به این سود در چین فعالیت ندارد. نبود گوگل در چین پس از آن رُخ داد که این شرکت زیر فشار حکومت مرکز فعالیت‌اش را به هانگ کانگ انتقال داد.  

Thumbnail

شرکت گوگل روی راهبردی کار می کند تا با پیشرفت فناوری در بزرگترین کشور جهان، چین، با به پا قدم گذارد.

این شرکت ماه‌ها روی این راهبرد کار کرده است و اکنون روی جمع‌آوری معلومات بیشتر برای آن کار می‌کند.

گوگل از سال ۲۰۱۰ به این سود در چین فعالیت ندارد. نبود گوگل در چین پس از آن رُخ داد که این شرکت زیر فشار حکومت مرکز فعالیت‌اش را به هانگ کانگ انتقال داد.

رسانه‌های چین گزارش می‌‎دهند که سال پیش گزینۀ تازه روی سیستم اندرویید به نام «فایل گو» یک سال پیش به چین راه پیدا کرد. این یک پیشرفت بزرگ نبود اما توانست برای گوگل جای پایی در چین پیدا کند.

اپلکیشن «فایل گو» به همکاری یک همکار توزیع مانند گوگل نیاز دارد تا این اپلیکیشن را در پین توزیع کند به خاطری که گزینۀ «اپل استور» در چین غیرفعال است.

گوگل اکنون با شرکت‌های بزرگی مانند تییسنت، زیومی، بایدو و هواوی کار می‌‍کند تا به «اپ استورهای» مستقل آن ها راه پیدا کرده و گزینۀ تازه‌اش را از آن طریق به مردم پین برساند.

در هفته‌های اخیر آوازه‌های بسیاری در بارۀ برگشت گوگل به چین میان مردم جریان دارد.

بسیاری از این آوازه‌ها بر برگشت «گوگل پلی» در بازار سایبری چین است.

هم‌رسانی کنید