Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
برنامه ویژه

ویژه برنامه طلوع نیوز - جایگاه زنان در اسلام

زنان و نگاه اسلام به این قشر؛ آیا شریعت حضور بانوان را در جوامع اسلامی برای آموختن علم، مشارکت در سیاست و اجتماع نسبت به مردان، مردود ساخته یا محدود؟ و یا هم هیچ‌کدام؟ روایت‌های دینی در این باره حکایت کننده‌ی چیست؟ عایشه شریفی با این مهمانان بحث کرده است:

ذاکره نبیل، استاد دانشگاه

عنقا امین، مدافع حقوق زنان

اسما خوگیانی، روزنامه‌نگار

بشیر احمد الحنفی، عالم دین

تهیه کننده: بینارای سروری

برنامه ویژه

ویژه برنامه طلوع نیوز - جایگاه زنان در اسلام

زنان و نگاه اسلام به این قشر؛ آیا شریعت حضور بانوان را در جوامع اسلامی برای آموختن علم، مشارکت در سیاست و اجتماع نسبت به مردان، مردود ساخته یا محدود؟ و یا هم هیچ‌کدام؟ روایت‌های دینی در این باره حکایت کننده‌ی چیست؟ عایشه شریفی با این مهمانان بحث کرده است:

ذاکره نبیل، استاد دانشگاه

عنقا امین، مدافع حقوق زنان

اسما خوگیانی، روزنامه‌نگار

بشیر احمد الحنفی، عالم دین

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews