Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نهمین فصل رقابت‌های لیگ برتر فتبال با پیروزی طوفان هریرود آغاز شد

نهمین فصل رقابت‌های لیگ برتر افغانستان، شام امروز (پنج شنبه ۳ میزان) با حضور امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان و شماری دیگر از مقامات حکومتی آغاز شد.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که:"امیدوار هستم که بازی امروز یک پیام صلح و پیام همدلی به تمام شهروندان کشور باشد و پاسخ سرسختانه باشد بر آن‌های که می‌خواهند با باروت وانفجار بیشتر از این وطن ما را زخمی بسازند."

در بازی افتتاحیه این رقابت‌ها تیم های طوفان هریرود و داباسین سپی در برابر هم صف آرایی کردند که در نهایت تیم طوفان هریرود، توانست با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست بدهد.بازی نخست دور نهم لیگ برتر فوتبال را تیم‌های طوفان هریرود قهرمان سال گذشته این رقابت‌ها و د اباسین سپی برگزار کردند.

در نیمۀ نخست بازی دو تیم بازی را هجومی آغاز کردند و چندین بار تا استانه گول زدن پیش رفتند، اما تلاش‌های دو تیم نتیجه‌ی در پی نداشت و نیمه اول بدون گول به پایان رسید.

درهمین حال با آغاز نهمین دور لیگ برتر افغانستان استدیوم ورزشی دوباره شاهد حضور گرم دختران و بانوان گردیده بود.

دختران و بانوانی که با خانواده‌های شان در این استدیوم برای تماشای رقابت حضور یافته بودند م‌ گویند که آنان می خواهند دیگران نیز بدانند در استدیوم های ورزشی برای زنان افغانستان باز است و یک فضای انسانی برای تماشای فتبال برای زنان فراهم است.

اورانوس، شرکت کننده می‌گوید که:"هر شهروند کشور آرزو دارد که در چنین برنامه‌های بدون تشویش و نگرانی شرکت کند این حق ما است."

همچنان شماری از بانوانی که برای تماشای رقابت آمده بودند، می‌گویند دست آوردهای زنان نباید در گفتگوهای صلح نادیده گرفته شود.

سمین، شرکت کننده می‌گوید که:"زن ها هم بخش از این جامعه است نباید دست آوردهای‌شان در مذاکرات صلح نادیده گرفته شوند."

امنه، شرکت کننده می‌گوید که:"من خوشحال هستم که دراین برنامه شرکت کردیم. خدا را شکر وضیعت خوب است و زنان هم می‌توانند در این برنامهها شرکت کنند."

سلیمان، شرکت کننده می‌گوید که:"ما افتخار می‌کنیم که افغانستان اینقدر پیشرفت کرده و این چنین رقابت‌ها را برگزار می‌کند."

نیمه دوم بازی:

درنیمه دوم بازی تیم طوفان هریرود بازی را تهاجمی آغاز کرد و توپ و میدان را در اختیار داشت و توانست چندین موقیت را روی دروازه اباسین سپی ایجاد کند.

تا اینکه بازیکنان طوفان موفق شدند در دقیقه ۴۷ بازی روی یک ارسال از سمت راست دروازه داباسین سپی به گل برسند.

در ادامۀ تلاش بازیکنان دو تیم برای زدن گول نتیجه نداشت و طوفان هریرود توانست با یک گول حریف خود را شکست بدهد.

در دومین بازی فصل نهم رقابت‌های لیگ برتر که قرار است فردا برگزار شود تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوند اتلان به مصاف هم صف آرایی کنند.

نهمین فصل رقابت‌های لیگ برتر فتبال با پیروزی طوفان هریرود آغاز شد

قرار است در دومین بازی  لیگ برتر فتبال تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوند اتلان در برابر هم صف آرایی کنند.

Thumbnail

نهمین فصل رقابت‌های لیگ برتر افغانستان، شام امروز (پنج شنبه ۳ میزان) با حضور امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان و شماری دیگر از مقامات حکومتی آغاز شد.

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که:"امیدوار هستم که بازی امروز یک پیام صلح و پیام همدلی به تمام شهروندان کشور باشد و پاسخ سرسختانه باشد بر آن‌های که می‌خواهند با باروت وانفجار بیشتر از این وطن ما را زخمی بسازند."

در بازی افتتاحیه این رقابت‌ها تیم های طوفان هریرود و داباسین سپی در برابر هم صف آرایی کردند که در نهایت تیم طوفان هریرود، توانست با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست بدهد.بازی نخست دور نهم لیگ برتر فوتبال را تیم‌های طوفان هریرود قهرمان سال گذشته این رقابت‌ها و د اباسین سپی برگزار کردند.

در نیمۀ نخست بازی دو تیم بازی را هجومی آغاز کردند و چندین بار تا استانه گول زدن پیش رفتند، اما تلاش‌های دو تیم نتیجه‌ی در پی نداشت و نیمه اول بدون گول به پایان رسید.

درهمین حال با آغاز نهمین دور لیگ برتر افغانستان استدیوم ورزشی دوباره شاهد حضور گرم دختران و بانوان گردیده بود.

دختران و بانوانی که با خانواده‌های شان در این استدیوم برای تماشای رقابت حضور یافته بودند م‌ گویند که آنان می خواهند دیگران نیز بدانند در استدیوم های ورزشی برای زنان افغانستان باز است و یک فضای انسانی برای تماشای فتبال برای زنان فراهم است.

اورانوس، شرکت کننده می‌گوید که:"هر شهروند کشور آرزو دارد که در چنین برنامه‌های بدون تشویش و نگرانی شرکت کند این حق ما است."

همچنان شماری از بانوانی که برای تماشای رقابت آمده بودند، می‌گویند دست آوردهای زنان نباید در گفتگوهای صلح نادیده گرفته شود.

سمین، شرکت کننده می‌گوید که:"زن ها هم بخش از این جامعه است نباید دست آوردهای‌شان در مذاکرات صلح نادیده گرفته شوند."

امنه، شرکت کننده می‌گوید که:"من خوشحال هستم که دراین برنامه شرکت کردیم. خدا را شکر وضیعت خوب است و زنان هم می‌توانند در این برنامهها شرکت کنند."

سلیمان، شرکت کننده می‌گوید که:"ما افتخار می‌کنیم که افغانستان اینقدر پیشرفت کرده و این چنین رقابت‌ها را برگزار می‌کند."

نیمه دوم بازی:

درنیمه دوم بازی تیم طوفان هریرود بازی را تهاجمی آغاز کرد و توپ و میدان را در اختیار داشت و توانست چندین موقیت را روی دروازه اباسین سپی ایجاد کند.

تا اینکه بازیکنان طوفان موفق شدند در دقیقه ۴۷ بازی روی یک ارسال از سمت راست دروازه داباسین سپی به گل برسند.

در ادامۀ تلاش بازیکنان دو تیم برای زدن گول نتیجه نداشت و طوفان هریرود توانست با یک گول حریف خود را شکست بدهد.

در دومین بازی فصل نهم رقابت‌های لیگ برتر که قرار است فردا برگزار شود تیم‌های شاهین آسمایی و دمیوند اتلان به مصاف هم صف آرایی کنند.

هم‌رسانی کنید