تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دختران فتبال باز در برگشت به هرات به گرمی استقبال شدند

دختران فتبال باز هرات پس از به دست آوردن جام قهرمانی فصل چهارم لیگ برتر فتبال بانوان کشور، در برگشت به هرات با استقبال مردم و خانواده های شان رو به رو شدند. 

خانواده های اعضای تیم فتبال بانوان هرات دختران شان را قهرمان می خوانند و می گویند که آنان به تمامی زنان افغان افتخار آفریده اند.

عابده نافع، عضو تیم فتبال بانوان هرات، گفت: «دختران هرات با دست خالی رفتند و خوشبختانه با دست پر برگشتند. نشان دادند که ما میتوانیم کپ قهرمانی را به هرات بیاوریم و لبخند را به روی مردم بیاوریم.» 

مریم مهرزاد، عضو تیم فتبال بانوان هرات، گفت: «ما می خواهیم که بگذارند که دختران مثل پسرها به هر حالتی که است ورزش بکنند، استعدادهای خود را نشان بدهند.»

خانواده صبریه نوروزی یک تن از اعضای تیم فتبال بانوان هرات که در بازی با تیم کابل مصدوم شده است، دختر شان را قهرمان می خوانند.

عبدالکریم نوروزی، پدر صبریه نورزی، گفت: «یک ولایت که قهرمان می شود خوشحالی های خاص خود را دارد. من بیشتر خوشحال شدم به خاطری که واقعا افتخار می کنم به دختر خود.»

صبریه نورزی، عضو تیم فتبال بانوان هرات، گفت: «دختران هرات استعدادهای خوبی دارند نه تنها در عرصه فوتبال، در تمام عرصه ها.» 

پدر و مادر فاطمه براتیان دیگر عضو تیم فتبال بانوان هرات خرسند استند که دختران شان با زدن یک گل در رقابت های فتبال، باعث قهرمانی تیم اش و افتخار به خانواده و تمام دختران هرات شده است.

بانو براتیان گفت: «من واقعاً افتخار می کنم به دختر خود.»

صادق براتیان، پدر فاطمه براتیان، گفت: «خیلی شکر می کنم که همیش مرا حمایت می کنند. تلاش می کنم به تیم ملی راه پیدا کنم.»

نخستین باری است که هرات قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور می شود. در سه فصل گذشته قهرمان این لیگ کابل و نائب قهرمان هرات بود. در فصل چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان که در شهر کابل برگزار شد، تیم ‌های کابل، هرات، بلخ، غور، بامیان و جوزجان اشتراک کرده بودند.

دختران فتبال باز در برگشت به هرات به گرمی استقبال شدند

دختران فتبال باز هرات با دست پر و مقام قهرمانی به خانه برگشته اند. این دختران با استقبال مردم و خانواده های شان در هرات رو به رو شدند.

تصویر بندانگشتی

دختران فتبال باز هرات پس از به دست آوردن جام قهرمانی فصل چهارم لیگ برتر فتبال بانوان کشور، در برگشت به هرات با استقبال مردم و خانواده های شان رو به رو شدند. 

خانواده های اعضای تیم فتبال بانوان هرات دختران شان را قهرمان می خوانند و می گویند که آنان به تمامی زنان افغان افتخار آفریده اند.

عابده نافع، عضو تیم فتبال بانوان هرات، گفت: «دختران هرات با دست خالی رفتند و خوشبختانه با دست پر برگشتند. نشان دادند که ما میتوانیم کپ قهرمانی را به هرات بیاوریم و لبخند را به روی مردم بیاوریم.» 

مریم مهرزاد، عضو تیم فتبال بانوان هرات، گفت: «ما می خواهیم که بگذارند که دختران مثل پسرها به هر حالتی که است ورزش بکنند، استعدادهای خود را نشان بدهند.»

خانواده صبریه نوروزی یک تن از اعضای تیم فتبال بانوان هرات که در بازی با تیم کابل مصدوم شده است، دختر شان را قهرمان می خوانند.

عبدالکریم نوروزی، پدر صبریه نورزی، گفت: «یک ولایت که قهرمان می شود خوشحالی های خاص خود را دارد. من بیشتر خوشحال شدم به خاطری که واقعا افتخار می کنم به دختر خود.»

صبریه نورزی، عضو تیم فتبال بانوان هرات، گفت: «دختران هرات استعدادهای خوبی دارند نه تنها در عرصه فوتبال، در تمام عرصه ها.» 

پدر و مادر فاطمه براتیان دیگر عضو تیم فتبال بانوان هرات خرسند استند که دختران شان با زدن یک گل در رقابت های فتبال، باعث قهرمانی تیم اش و افتخار به خانواده و تمام دختران هرات شده است.

بانو براتیان گفت: «من واقعاً افتخار می کنم به دختر خود.»

صادق براتیان، پدر فاطمه براتیان، گفت: «خیلی شکر می کنم که همیش مرا حمایت می کنند. تلاش می کنم به تیم ملی راه پیدا کنم.»

نخستین باری است که هرات قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور می شود. در سه فصل گذشته قهرمان این لیگ کابل و نائب قهرمان هرات بود. در فصل چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان که در شهر کابل برگزار شد، تیم ‌های کابل، هرات، بلخ، غور، بامیان و جوزجان اشتراک کرده بودند.

هم‌رسانی کنید