تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم مس عینک قهرمان رقابت‌های کرکت جام غازی امان الله خان شد

تیم مس عینک برای دومین بار قهرمان رقابت های کریکت جام غازی امان الله خان شد.

این رقابت روز گذشته میان تیم های مس عینک و آمو آغاز شد که در فرجام مس عینک با تفاوت هفت ویکت تیم آمو را شکست داد.

رحمن الله گربز که در این بازی ۱۲۸ دوش انجام داد، جایزه بهترین بازیکن را بدست آورد. 

در نخست بازی تیم مس عینک در برابر تیم آمو توپ زنی را آغاز نمود و با تفاوت هفت ویکت  تیم آمو را شکست داد.

تیم آمو در پنجاه آور ۱۶۱ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود.

در این رقابتها عبدالمالک ۱۰۷، افسر زازی ۴۶، عظمت الله ۴۲ و ننگیالی خروتی ۲۹ دوش به سود تیم آمو انجام دادند.

در همین حال رحمان الله گربز ۱۲۸، رحیم منگل ۴۳، شاهد الله کمال ۳۶ و رحمت شاه ۱۹ دوش به سود تیم مس عینک انجام دادند.

رحمن الله گربز بهترین بازیکن این بازی شد.

جاوید احمدی کپتان تیم آمو که در این بازی ها ۲۵۳ دوش و سه ویکیت بدست آورد، جایزه بهترین بازیکن تورنمنت، رحمت شاه با انجام دادن ۲۵۷ دوش جایزه بهترین توپزن، ظاهر خان با گرفتن ۱۳ ویکیت جایزه بهترین توپ انداز و حسیب الله با گرفتن ده ویکیت جایزه بازیکن جوان این تورنمنت را بدست آوردند.

تیم مس عینک قهرمان رقابت‌های کرکت جام غازی امان الله خان شد

دور نهایی رقابت های جام غازی امان الله خان با پیروزی تیم کریکت مس عینک به پایان رسید.

Thumbnail

تیم مس عینک برای دومین بار قهرمان رقابت های کریکت جام غازی امان الله خان شد.

این رقابت روز گذشته میان تیم های مس عینک و آمو آغاز شد که در فرجام مس عینک با تفاوت هفت ویکت تیم آمو را شکست داد.

رحمن الله گربز که در این بازی ۱۲۸ دوش انجام داد، جایزه بهترین بازیکن را بدست آورد. 

در نخست بازی تیم مس عینک در برابر تیم آمو توپ زنی را آغاز نمود و با تفاوت هفت ویکت  تیم آمو را شکست داد.

تیم آمو در پنجاه آور ۱۶۱ دوش به تیم مقابل هدف تعیین کرده بود.

در این رقابتها عبدالمالک ۱۰۷، افسر زازی ۴۶، عظمت الله ۴۲ و ننگیالی خروتی ۲۹ دوش به سود تیم آمو انجام دادند.

در همین حال رحمان الله گربز ۱۲۸، رحیم منگل ۴۳، شاهد الله کمال ۳۶ و رحمت شاه ۱۹ دوش به سود تیم مس عینک انجام دادند.

رحمن الله گربز بهترین بازیکن این بازی شد.

جاوید احمدی کپتان تیم آمو که در این بازی ها ۲۵۳ دوش و سه ویکیت بدست آورد، جایزه بهترین بازیکن تورنمنت، رحمت شاه با انجام دادن ۲۵۷ دوش جایزه بهترین توپزن، ظاهر خان با گرفتن ۱۳ ویکیت جایزه بهترین توپ انداز و حسیب الله با گرفتن ده ویکیت جایزه بازیکن جوان این تورنمنت را بدست آوردند.

هم‌رسانی کنید