تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ورزشکاران افغان در رقابت‌های روسیه ۱۱ مدال گرفتند

ورزشکاران افغان در رقابت های آزاد سنت پترزبورگ ۲۰۲۰ روسیه یازده مدال به دست آورند. 

در این رقابت ها، افغانستان در سه سبک جوجیستو در برابر حریفانی از تاجیکستان، قزاقستان، اوکرایین و روسیه به رقابت پرداختند که در فرجام دو مدال طلا، دو مدال نقره، و هفت برنز را به نام افغانستان رقم زدند.

در این رقابت ها ۲۸۰ ورزشکار از کشورهای آسیایی و اروپایی اشتراک داشتند.

در این رقابتها ۲۸۰ ورزشکار از افغانستان در برابر ورزشکاران تاجیکستان، قزاقستان، اوکرایین و روسیه به رقابت پرداختند و در فرجام  دو مدال طلا دو نقره و هفت برنز را بدست آورند.

در همین حال معاون فدراسیون جوجیتسوی روسیه از بهر رهبری خلاقانه حارث ابوی سکرتر جنرال فدراسیون جوجیتسوی کشور یک مدال طلا را به وی اعطا نمود. 

حارث ابوی سکرتر جنرال فدراسیون جوجیتسو گفت: «اولین دست آورد بزرگ ورزشی پس از مشکلات قرنطین و کرونا را به همه ملت رنجدیده افغانستان تبریک می گویم.»

سید جواد حسینی مربی تیم جوجیتسو گفت: «به دست آوردن یازده مدال را ازسوی ورزشکاران جوجیتسوی کشور تبریک می گویم و واقعاً این تبریکی ارزش دارد.»

ورزشکاران در سه سبک جوجیتسو در این رقابتها در برابر هم پیکار نمودند.
ورزشکاران کشور به آرامی کشور امیدوارند و می گویند اگر اوضاع کشور بهتر گردد آنان با روحیه بهتر در رقابت های بین المللی شرکت خواهند کرد. 

حسین بخش صفری، ورزشکار جوجیتسو، گفت: «من دو مدال نقره و برنز را در این رقابت ها کسب کردم و اگر اوضاع کشور بهتر باشد ما میتوانیم با روحیه آرامتر و عزم راسخ تر بیشتر مبارزه بکنیم و همیشه دست آوردهای عالی را داشته باشیم.»

این رقابت ها برای مدت سه روز در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار شدند.

ورزشکاران افغان در رقابت‌های روسیه ۱۱ مدال گرفتند

در این رقابت ها، افغانستان در سه سبک جوجیستو در برابر حریفانی از تاجیکستان، قزاقستان، اوکرایین و روسیه به رقابت پرداختند.

تصویر بندانگشتی

ورزشکاران افغان در رقابت های آزاد سنت پترزبورگ ۲۰۲۰ روسیه یازده مدال به دست آورند. 

در این رقابت ها، افغانستان در سه سبک جوجیستو در برابر حریفانی از تاجیکستان، قزاقستان، اوکرایین و روسیه به رقابت پرداختند که در فرجام دو مدال طلا، دو مدال نقره، و هفت برنز را به نام افغانستان رقم زدند.

در این رقابت ها ۲۸۰ ورزشکار از کشورهای آسیایی و اروپایی اشتراک داشتند.

در این رقابتها ۲۸۰ ورزشکار از افغانستان در برابر ورزشکاران تاجیکستان، قزاقستان، اوکرایین و روسیه به رقابت پرداختند و در فرجام  دو مدال طلا دو نقره و هفت برنز را بدست آورند.

در همین حال معاون فدراسیون جوجیتسوی روسیه از بهر رهبری خلاقانه حارث ابوی سکرتر جنرال فدراسیون جوجیتسوی کشور یک مدال طلا را به وی اعطا نمود. 

حارث ابوی سکرتر جنرال فدراسیون جوجیتسو گفت: «اولین دست آورد بزرگ ورزشی پس از مشکلات قرنطین و کرونا را به همه ملت رنجدیده افغانستان تبریک می گویم.»

سید جواد حسینی مربی تیم جوجیتسو گفت: «به دست آوردن یازده مدال را ازسوی ورزشکاران جوجیتسوی کشور تبریک می گویم و واقعاً این تبریکی ارزش دارد.»

ورزشکاران در سه سبک جوجیتسو در این رقابتها در برابر هم پیکار نمودند.
ورزشکاران کشور به آرامی کشور امیدوارند و می گویند اگر اوضاع کشور بهتر گردد آنان با روحیه بهتر در رقابت های بین المللی شرکت خواهند کرد. 

حسین بخش صفری، ورزشکار جوجیتسو، گفت: «من دو مدال نقره و برنز را در این رقابت ها کسب کردم و اگر اوضاع کشور بهتر باشد ما میتوانیم با روحیه آرامتر و عزم راسخ تر بیشتر مبارزه بکنیم و همیشه دست آوردهای عالی را داشته باشیم.»

این رقابت ها برای مدت سه روز در شهر سنت پترزبورگ روسیه برگزار شدند.

هم‌رسانی کنید