تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز هفتمین دور رقابت‌های ملی سنوکر در کابل

 هفتمین دور رقابت‌های ملی سنوکر امرزو سه‌شنبه (۱۱ قوس)  در کابل آغاز شد. در  این رقابت‌ها، ۱۳۲ سنوکرباز از ۱۲ ولایت شرکت کرده‌اند و قرار است آنان برای راه‌یابی به تیم ملی سنوکر افغانستان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و ماستران در برابر هم رقابت کنند.

این رقابت‌ها پای سنوکربازانی را که در کشورهای اروپایی زنده‌گی می کنند نیز به این رقابت‌ها کشانده‌است.

عبدالله اتمر، سنوکر باز افغان است که در آلمان زنده‌گی می‌کند و شش سال می‌شود که در رقابت‌های بین المللی در برابر حریفانش زیر پرچم افغانستان رقابت می کند.

عبدالله اتمر، سنوکرباز  گفت:«افغانان در سنوکر استعداد خوب دارند اما ضرورت به حمایت دارند تا بتوانند بهتر بدرخشند، این جای افتخار است که ما این چنین بازیکنان سنوکر داریم.

در این رقابتها ۱۳۲ ورزشکار از ۱۲ ولایت به شمول مرکز شرکت دارند و قرار است در فرجام از میان این بازیکنان ۳۲ سنوکر باز به تیم های ملی نوجوانان، جوانان و ماستران گزینش شوند.

فردین ، سنوکر باز گفت:«ما تشکر می کنیم از فدراسیون سنوکر که این چنین رقابت ها را برای رشد ورزش سنوکر برگزار کرده اند.»

فرید احمد  سنوکر باز گفت:«درهرات میزهای سنوکر معیاری وجود ندار از همین رو وقتی به کابل میاییم و در این میزها بازی می کنیم نتیجه خوب نمی گیریم.

آغاز هفتمین دور رقابت‌های ملی سنوکر در کابل

در این رقابتها ۱۳۲ ورزشکار از ۱۲ ولایت به شمول مرکز شرکت دارند و قرار است در فرجام از میان این بازیکنان ۳۲ سنوکر باز به تیم های ملی نوجوانان، جوانان و ماستران گزینش شوند.

Thumbnail

 هفتمین دور رقابت‌های ملی سنوکر امرزو سه‌شنبه (۱۱ قوس)  در کابل آغاز شد. در  این رقابت‌ها، ۱۳۲ سنوکرباز از ۱۲ ولایت شرکت کرده‌اند و قرار است آنان برای راه‌یابی به تیم ملی سنوکر افغانستان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و ماستران در برابر هم رقابت کنند.

این رقابت‌ها پای سنوکربازانی را که در کشورهای اروپایی زنده‌گی می کنند نیز به این رقابت‌ها کشانده‌است.

عبدالله اتمر، سنوکر باز افغان است که در آلمان زنده‌گی می‌کند و شش سال می‌شود که در رقابت‌های بین المللی در برابر حریفانش زیر پرچم افغانستان رقابت می کند.

عبدالله اتمر، سنوکرباز  گفت:«افغانان در سنوکر استعداد خوب دارند اما ضرورت به حمایت دارند تا بتوانند بهتر بدرخشند، این جای افتخار است که ما این چنین بازیکنان سنوکر داریم.

در این رقابتها ۱۳۲ ورزشکار از ۱۲ ولایت به شمول مرکز شرکت دارند و قرار است در فرجام از میان این بازیکنان ۳۲ سنوکر باز به تیم های ملی نوجوانان، جوانان و ماستران گزینش شوند.

فردین ، سنوکر باز گفت:«ما تشکر می کنیم از فدراسیون سنوکر که این چنین رقابت ها را برای رشد ورزش سنوکر برگزار کرده اند.»

فرید احمد  سنوکر باز گفت:«درهرات میزهای سنوکر معیاری وجود ندار از همین رو وقتی به کابل میاییم و در این میزها بازی می کنیم نتیجه خوب نمی گیریم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره