Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بازیکنان کرکت پاکستان در زیلاندنو بدلیل کرونا از تمرینات منع شدند

در پی آلوده‌شدن هشت بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان، سرمربی این تیم می‌گوید که به قرنتین رفتن بازیکنان و اجازه نیافتن آنان به تمرینات، روند آماده‌گی آنان را برای رقابت‌های پیش‌رو با چالش روبه‌رو می‌کند.

آزمایش کرونای این هشت بازیکن، هفتۀ پیش در زیلاند نو مثبت اعلام شد. 

تیم ملی کرکت پاکستان، قرار است سه بازی ۲۰ آوره را به تاریخ ۱۸، ۲۰ و ۲۲ ماه جاری میلادی با زیلاند نو داشته باشد. به همین‌ ترتیب، دو تیم به تاریخ بیست و ششم ماه دسامبر نیز دو بازی تست را برگزار خواهند کرد. 

مصباح الحق، سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان در این باره گفت: «ورزشکاران حرفه‌یی برتر برای آماده سازی نیاز به محیط خاصی دارند تا بتوانند در سطح مورد انتظار، عملکرد داشته باشند.» 

بربنیاد دستورالعمل‌های وزارت صحت زیلاند نو، بازیکنان آلوده به بیماری کووید نزده اجازه ندارند که به تمرینات شرکت کنند. 

اما سرمربی تیم کرکت پاکستان می‌گوید که این قوانین از نظر روحی و فزیکی بر بازیکنان تأثیراتی داشته‌است: «با احترام کامل به قوانین حکومت زیلاند نو... این واقعیت است که اعمال برخی از مقررات، از نظر روحی و جسمی بر ورزشکاران ما تأثیر گذاشته‌است.» 

با این همه، سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان می‌گوید که تلاش می‌کند این تیم را برای رویارویی با تیم ملی کرکت زیلاند نو آماده بسازد.

بازیکنان کرکت پاکستان در زیلاندنو بدلیل کرونا از تمرینات منع شدند

هفته گذشته آزمایش کرونای هشت عضو کرکت پاکستان که به زیلاند نو رفته‌اند، مثبت اعلام شد.

Thumbnail

در پی آلوده‌شدن هشت بازیکن تیم ملی کرکت پاکستان، سرمربی این تیم می‌گوید که به قرنتین رفتن بازیکنان و اجازه نیافتن آنان به تمرینات، روند آماده‌گی آنان را برای رقابت‌های پیش‌رو با چالش روبه‌رو می‌کند.

آزمایش کرونای این هشت بازیکن، هفتۀ پیش در زیلاند نو مثبت اعلام شد. 

تیم ملی کرکت پاکستان، قرار است سه بازی ۲۰ آوره را به تاریخ ۱۸، ۲۰ و ۲۲ ماه جاری میلادی با زیلاند نو داشته باشد. به همین‌ ترتیب، دو تیم به تاریخ بیست و ششم ماه دسامبر نیز دو بازی تست را برگزار خواهند کرد. 

مصباح الحق، سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان در این باره گفت: «ورزشکاران حرفه‌یی برتر برای آماده سازی نیاز به محیط خاصی دارند تا بتوانند در سطح مورد انتظار، عملکرد داشته باشند.» 

بربنیاد دستورالعمل‌های وزارت صحت زیلاند نو، بازیکنان آلوده به بیماری کووید نزده اجازه ندارند که به تمرینات شرکت کنند. 

اما سرمربی تیم کرکت پاکستان می‌گوید که این قوانین از نظر روحی و فزیکی بر بازیکنان تأثیراتی داشته‌است: «با احترام کامل به قوانین حکومت زیلاند نو... این واقعیت است که اعمال برخی از مقررات، از نظر روحی و جسمی بر ورزشکاران ما تأثیر گذاشته‌است.» 

با این همه، سرمربی تیم ملی کرکت پاکستان می‌گوید که تلاش می‌کند این تیم را برای رویارویی با تیم ملی کرکت زیلاند نو آماده بسازد.

هم‌رسانی کنید