Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ویلسون: طالبان انتظار دارند به‌زودی ۷هزار زندانی آنان آزاد شوند

راس ویلسن، سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان می‌گوید که طالبان انتظار دارند تا کمتر از ده روز دیگر هفت‌هزار زندانی دیگر این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند.

راس ویلسون که امروز یک‌شنبه در یک نشست آنلاین با خبرنگاران سخن می‌زد، تأکید کرد که بخش مشخصی در ارتباط به این مورد در توافق‌نامۀ امریکا با طالبان جا داده شده‌است.

او در این باره گفت: «بخش مشخصی در ارتباط به هفت هزار زندانی دیگر طالبان در توافق‌نامۀ امریکا و طالبان جا داده شده‌است. و اگر محاسبه شوند، طالبان تحت شرایط این توافق‌نامه توقع دارند که این زندانیان تا نیمه‌های ماه دسمبر رها شوند. من تاریخ مشخص آن را به یاد ندارم. این دیدگاه ماست. از آن‌جایی که مربوط ما می‌شود همه بخش‌های توافق‌نامۀ امریکا و طالبان با یکدیگر گره خورده‌اند. شما نمی‌توانید یک بخش آن را بکشید و بگویید این بخش باید باشد در حالی که بخش‌های دیگر نباشند.»

این در حالی است که محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره کنندۀ طالبان در قطر می‌گوید که در دیدار شام روز گذشتۀ زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با اعضای گروۀ طالبان نیز روی رهایی زندانیان این گروه گفت‌وگو شده‌است.

اما رییس‌جمهور غنی در نخستین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که حکومت افغانستان با رهایی بیش از پنج‌هزار زندانی طالبان تعهدش را برای صلح ادا کرده‌است و اکنون نوبت طالبان است که به تعهدات شان عمل کنند و آتش‌بس اعلام کنند.

سرپرست سفارت امریکا در بخش دیگر از سخنانش، تأکید کرد که رهبران سیاسی افغانستان باید با یک اجماع سیاسی مشترک از بهر رسیدن به صلح در روند صلح تصامیم جدی بگیرند: «نقش احزاب سیاسی، منافع ما در اجماع متحد میان رهبران جمهوری اسلامی است که می‌تواند با پیشرفت این مذاکرات تصمیم‌های جدی را بگیرند. برای هیئت مذاکرات در دوحه هدایت واضیح بدهند و به‌گونه‌یی آن را انجام دهند که منافع ملی را  انعکاس دهد در مقایسه با منافع کوچک سیاسی، یا منافع قومی یا موضوعات کوچک دیگر.»

پیش از آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه، حکومت افغانستان بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، بیش از پنج‌هزار زندانی این گروه را آزاد کرد.

ویلسون: طالبان انتظار دارند به‌زودی ۷هزار زندانی آنان آزاد شوند

رییس‌جمهور غنی اخیرأ گفت که حکومت با رهایی بیش از پنج‌هزار زندانی طالبان تعهدش را برای صلح ادا کرده‌است و اکنون نوبت طالبان است که به تعهدات شان عمل کنند و آتش‌بس اعلام کنند.

تصویر بندانگشتی

راس ویلسن، سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان می‌گوید که طالبان انتظار دارند تا کمتر از ده روز دیگر هفت‌هزار زندانی دیگر این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند.

راس ویلسون که امروز یک‌شنبه در یک نشست آنلاین با خبرنگاران سخن می‌زد، تأکید کرد که بخش مشخصی در ارتباط به این مورد در توافق‌نامۀ امریکا با طالبان جا داده شده‌است.

او در این باره گفت: «بخش مشخصی در ارتباط به هفت هزار زندانی دیگر طالبان در توافق‌نامۀ امریکا و طالبان جا داده شده‌است. و اگر محاسبه شوند، طالبان تحت شرایط این توافق‌نامه توقع دارند که این زندانیان تا نیمه‌های ماه دسمبر رها شوند. من تاریخ مشخص آن را به یاد ندارم. این دیدگاه ماست. از آن‌جایی که مربوط ما می‌شود همه بخش‌های توافق‌نامۀ امریکا و طالبان با یکدیگر گره خورده‌اند. شما نمی‌توانید یک بخش آن را بکشید و بگویید این بخش باید باشد در حالی که بخش‌های دیگر نباشند.»

این در حالی است که محمد نعیم، سخن‌گوی هیئت مذاکره کنندۀ طالبان در قطر می‌گوید که در دیدار شام روز گذشتۀ زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با اعضای گروۀ طالبان نیز روی رهایی زندانیان این گروه گفت‌وگو شده‌است.

اما رییس‌جمهور غنی در نخستین نشست شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که حکومت افغانستان با رهایی بیش از پنج‌هزار زندانی طالبان تعهدش را برای صلح ادا کرده‌است و اکنون نوبت طالبان است که به تعهدات شان عمل کنند و آتش‌بس اعلام کنند.

سرپرست سفارت امریکا در بخش دیگر از سخنانش، تأکید کرد که رهبران سیاسی افغانستان باید با یک اجماع سیاسی مشترک از بهر رسیدن به صلح در روند صلح تصامیم جدی بگیرند: «نقش احزاب سیاسی، منافع ما در اجماع متحد میان رهبران جمهوری اسلامی است که می‌تواند با پیشرفت این مذاکرات تصمیم‌های جدی را بگیرند. برای هیئت مذاکرات در دوحه هدایت واضیح بدهند و به‌گونه‌یی آن را انجام دهند که منافع ملی را  انعکاس دهد در مقایسه با منافع کوچک سیاسی، یا منافع قومی یا موضوعات کوچک دیگر.»

پیش از آغاز مذاکرات میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه، حکومت افغانستان بربنیاد توافق‌نامۀ صلح امریکا و طالبان، بیش از پنج‌هزار زندانی این گروه را آزاد کرد.

هم‌رسانی کنید