تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تیم سره‌میاشت قهرمان رقابت‌های والیبال بانوان کابل شد

تیم والیبال سره‌میاشت با از پیش رو برداشتن تیم امید داله، قهرمان رقابت‌های والیبال «جام کابل» شد.

تیم امید داله یک بر سه از تیم سره‌میاشت شکست خورد و به نایب قهرمانی بسنده کرد.

در این رقابت‌ها پنجاه بانو در چارچوب چهار تیم از کابل شرکت کرده بودند و برای سه روز رقابت کردند.

بانوان والیبال‌باز کشور راه‌اندازی این رقابت‌ها را برای آماده‌گی شان به رقابت‌های سراسری و نیز شناسایی چهره‌های برتر برای حضور در تیم ملی سودمند می‌دانند.

تیم سره‌میاشت قهرمان رقابت‌های والیبال بانوان کابل شد

در رقابت‌های والیبال، پنجاه بانو از چهار باشگاۀ والیبال کابل در برابر هم رقابت کردند.

تصویر بندانگشتی

تیم والیبال سره‌میاشت با از پیش رو برداشتن تیم امید داله، قهرمان رقابت‌های والیبال «جام کابل» شد.

تیم امید داله یک بر سه از تیم سره‌میاشت شکست خورد و به نایب قهرمانی بسنده کرد.

در این رقابت‌ها پنجاه بانو در چارچوب چهار تیم از کابل شرکت کرده بودند و برای سه روز رقابت کردند.

بانوان والیبال‌باز کشور راه‌اندازی این رقابت‌ها را برای آماده‌گی شان به رقابت‌های سراسری و نیز شناسایی چهره‌های برتر برای حضور در تیم ملی سودمند می‌دانند.

هم‌رسانی کنید