Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ورزشکاران کشور در رقابت‌های تکواندو هفت مدال گرفتند

تکواندوکاران ملی پوش کشور از رقابت‎های ملی تکواندو در بخش "پامسه" هفت مدال برای کشور به دست آوردند. 

این پیکارها به شکل مجازی در نیپال برگزار شده بودند و ورزشکاران ۳۰ کشور در آن اشتراک کرده بودند. 

محمد شهرزاد، مسوول نشرات فدراسیون تکواندو، گفت: «قسمی که در جریان استید، مسابقات مختلف ورزشی به علت ویروس کرونا به تعویق افتاده، ولی در بعضی از سبک‌ها، مسابقات می تواند که به شکل مجازی و یا آنلاین برگزار شود.»

این مدال‌ها در گروه‎های سنی گونه‎گون توسط قهرمانان پومسه کشور بدست آمده اند. 

در این رقابت‎ها، محمد ادریس قاریزاده مدال طلا گرفت، سید رستم اکبری مدال نقره به دست آورد، و سید ظریف هاشمی، سمیه عادل نیازی، انزورت ولی، عبدالمعوذ احمد سالک و سردار آغا مدال برنز گرفتند.

این برای نخستین بار است که ورزشکاران پومسه فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان در یک رویداد مجازی بین المللی تکواندو اشتراک کردند.

ورزشکاران کشور در رقابت‌های تکواندو هفت مدال گرفتند

این پیکارها به شکل مجازی در نیپال برگزار شده بودند و ورزشکاران ۳۰ کشور در آن اشتراک کرده بودند. 

Thumbnail

تکواندوکاران ملی پوش کشور از رقابت‎های ملی تکواندو در بخش "پامسه" هفت مدال برای کشور به دست آوردند. 

این پیکارها به شکل مجازی در نیپال برگزار شده بودند و ورزشکاران ۳۰ کشور در آن اشتراک کرده بودند. 

محمد شهرزاد، مسوول نشرات فدراسیون تکواندو، گفت: «قسمی که در جریان استید، مسابقات مختلف ورزشی به علت ویروس کرونا به تعویق افتاده، ولی در بعضی از سبک‌ها، مسابقات می تواند که به شکل مجازی و یا آنلاین برگزار شود.»

این مدال‌ها در گروه‎های سنی گونه‎گون توسط قهرمانان پومسه کشور بدست آمده اند. 

در این رقابت‎ها، محمد ادریس قاریزاده مدال طلا گرفت، سید رستم اکبری مدال نقره به دست آورد، و سید ظریف هاشمی، سمیه عادل نیازی، انزورت ولی، عبدالمعوذ احمد سالک و سردار آغا مدال برنز گرفتند.

این برای نخستین بار است که ورزشکاران پومسه فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان در یک رویداد مجازی بین المللی تکواندو اشتراک کردند.

هم‌رسانی کنید