تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رقابت‌های جوجیتسو به‌منظور شناسایی برترین‌ها در کابل برگزار شد

رقابت‌های جوجیتسو روز دوشنبه (۲۷ دلو) با اشتراک ۲۵۰ ورزشکار از باشگاه‌های مختلف کابل برگزار شد. این رقابت‌ها به هدف گزینش برترین‌ ورزشکاران این رشته به تیم منتخب کابل، برگزار گردیده‌است.

ورزشکارانی که در این رقابت‌ها اشتراک کرده‌اند، از فدراسیون جوجیتسو می‌خواهند تا چنین رقابت‌ها را بیشتر سازد.

مجتبی، یکی از ورزشکاران می‌گوید: "این رقابت‌ها تأثیر زیادی روی ورزشکاران دارد، آنها را آماده به رقابت‌های خارجی می‌سازد.

ذکریا احمدی، یکی دیگر از ورزشکاران می‌گوید: "رقابت‌ها هر سال برگزار نمی‌شود، ما از فدراسیون می‌خواهیم تا هر سال این رقابت‌ها را برگزار کند."

این رقابت‌ها در حالی برگزار شده‌اند که مسؤولان فدراسیون جوجیتسو امیدوار هستند با برگزاری این رقابت‌ها بتوانند برترین‌ها را برای تیم ملی انتخاب کنند.

محمدصابری، رییس فدراسیون جوجیتسو می‌گوید: "این رقابت‌های انتخابی تیم‌های تازه و چهره‌های تازه است که نخست در سطح کابل بعد در تمام افغانستان برگزار می‌شود."

عبدالحمید مهردل، معاون فنی این فدراسیون می‌گوید: "این رقابت‌ها در دو ردۀ سنی و در دو بخش "نیوازه" و "فول کانتکت"، برای دو روز برگزار می‌شود."

به‌گفتۀ مسؤولان، قرار است رقابت‌های بعدی این رشته میان ورزشکاران سراسر کشور برگزار شوند.

رقابت‌های جوجیتسو به‌منظور شناسایی برترین‌ها در کابل برگزار شد

این رقابت‌ها در دو ردۀ سنی و در دو بخش "نیوازه" و "فول کانتکت"، برای دو روز برگزار می‌شوند.

Thumbnail

رقابت‌های جوجیتسو روز دوشنبه (۲۷ دلو) با اشتراک ۲۵۰ ورزشکار از باشگاه‌های مختلف کابل برگزار شد. این رقابت‌ها به هدف گزینش برترین‌ ورزشکاران این رشته به تیم منتخب کابل، برگزار گردیده‌است.

ورزشکارانی که در این رقابت‌ها اشتراک کرده‌اند، از فدراسیون جوجیتسو می‌خواهند تا چنین رقابت‌ها را بیشتر سازد.

مجتبی، یکی از ورزشکاران می‌گوید: "این رقابت‌ها تأثیر زیادی روی ورزشکاران دارد، آنها را آماده به رقابت‌های خارجی می‌سازد.

ذکریا احمدی، یکی دیگر از ورزشکاران می‌گوید: "رقابت‌ها هر سال برگزار نمی‌شود، ما از فدراسیون می‌خواهیم تا هر سال این رقابت‌ها را برگزار کند."

این رقابت‌ها در حالی برگزار شده‌اند که مسؤولان فدراسیون جوجیتسو امیدوار هستند با برگزاری این رقابت‌ها بتوانند برترین‌ها را برای تیم ملی انتخاب کنند.

محمدصابری، رییس فدراسیون جوجیتسو می‌گوید: "این رقابت‌های انتخابی تیم‌های تازه و چهره‌های تازه است که نخست در سطح کابل بعد در تمام افغانستان برگزار می‌شود."

عبدالحمید مهردل، معاون فنی این فدراسیون می‌گوید: "این رقابت‌ها در دو ردۀ سنی و در دو بخش "نیوازه" و "فول کانتکت"، برای دو روز برگزار می‌شود."

به‌گفتۀ مسؤولان، قرار است رقابت‌های بعدی این رشته میان ورزشکاران سراسر کشور برگزار شوند.

هم‌رسانی کنید