تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شب نبرد؛ بازمحمد مبارز با حریف اوکراینی‌اش رویارویی می‌کند

سازمان مبارزات آزاد تفاهم نامه‌یی را با بازمحمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد کشور به روز دوشنبه در کابل به امضا رسانید.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه، قرار است بازمحمد مبارز در بیستم ماه حمل و در دور دوازدهم  شب نبرد، در برابر حریف پرقدرت‌اش از اوکرایین، وارد قفس مبارزات آزاد شود.

امان الله نورستانی، رییس اجرایی سازمان "اس ال اف سی" می‌گوید: «به هیچ نوع این فایت برای باز محمد مبارز آسان نیست. باید خیلی زحمت بکشد، یکی از بهترین فایترهای روسیه و اوکراین در مقابل مبارز به افغانستان می‌آید.»

در همین حال بازمحمد مبارز این رقابت را مهم می‌داند و از برگزاری یک اردوگاه تمرینی یک ماهه در یکی از بزرگترین کمپ‌های تمرینی در روسیه خبر می دهد.

بازمحمد مبارزمی‌گوید: «شاید بهترین فایترش و پر ریکورد ترین فایترش همین فایتر بود که خودم آنرا تایید کردیم. می‌خواهم مبارزه خوب را از خود نشان دهم.  مردم افغانستان منتظر مسابقه جنگی از آدرس باز محمد مبارز هستند.»

این در حالی است که شماری از مربیان ورزش‌های رزمی در کشور برگزاری این رقابت را برای پیشرفت ورزش مبارزاد آزاد در کشور، سودمند می‌دانند.

واسع قیومی، مربی مبارزات آزاد می‌گوید: «بازمحمد مبارز رقابت‌های زیادی را در کشورهای بیرون مرزی انجام داده است اما کیف رقابت این است که داخل کشور خودما باشد که مردم از نزدیک تماشا کنند و من این رقابت را به فال نیک می بینم.»

یوسف مومند، مربی مبارزات آزاد می‌گوید: «متاسفانه برای ورزشکاران مطرح کشور ما همچو باز محمد مبارز در داخل کشور زمینه برگزاری رقابت‌ها کم است و این ورزشکاران بجای اینکه در بیرون از کشور سالانه دو یا سه مبارزه بدهند باید در داخل کشور رقابت برگزار کنند.»

قراراست دور دوازدهم رقابت‌های شب نبرد در بیستم ماه حمل با حضور ورزشکاران اوکرایینی ، ایرانی وافغان برگزار شود واین رقابت‌ها ازطریق تلویزیون‌های طلوع ولمر، پخش خواهند شد.

شب نبرد؛ بازمحمد مبارز با حریف اوکراینی‌اش رویارویی می‌کند

قرار است بازمحمد مبارز در بیستم ماه حمل و در دور دوازدهم  شب نبرد، در برابر حریف پرقدرت‌اش از اوکرایین، وارد قفس مبارزات آزاد شود.

تصویر بندانگشتی

سازمان مبارزات آزاد تفاهم نامه‌یی را با بازمحمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد کشور به روز دوشنبه در کابل به امضا رسانید.

بر بنیاد این تفاهم‌نامه، قرار است بازمحمد مبارز در بیستم ماه حمل و در دور دوازدهم  شب نبرد، در برابر حریف پرقدرت‌اش از اوکرایین، وارد قفس مبارزات آزاد شود.

امان الله نورستانی، رییس اجرایی سازمان "اس ال اف سی" می‌گوید: «به هیچ نوع این فایت برای باز محمد مبارز آسان نیست. باید خیلی زحمت بکشد، یکی از بهترین فایترهای روسیه و اوکراین در مقابل مبارز به افغانستان می‌آید.»

در همین حال بازمحمد مبارز این رقابت را مهم می‌داند و از برگزاری یک اردوگاه تمرینی یک ماهه در یکی از بزرگترین کمپ‌های تمرینی در روسیه خبر می دهد.

بازمحمد مبارزمی‌گوید: «شاید بهترین فایترش و پر ریکورد ترین فایترش همین فایتر بود که خودم آنرا تایید کردیم. می‌خواهم مبارزه خوب را از خود نشان دهم.  مردم افغانستان منتظر مسابقه جنگی از آدرس باز محمد مبارز هستند.»

این در حالی است که شماری از مربیان ورزش‌های رزمی در کشور برگزاری این رقابت را برای پیشرفت ورزش مبارزاد آزاد در کشور، سودمند می‌دانند.

واسع قیومی، مربی مبارزات آزاد می‌گوید: «بازمحمد مبارز رقابت‌های زیادی را در کشورهای بیرون مرزی انجام داده است اما کیف رقابت این است که داخل کشور خودما باشد که مردم از نزدیک تماشا کنند و من این رقابت را به فال نیک می بینم.»

یوسف مومند، مربی مبارزات آزاد می‌گوید: «متاسفانه برای ورزشکاران مطرح کشور ما همچو باز محمد مبارز در داخل کشور زمینه برگزاری رقابت‌ها کم است و این ورزشکاران بجای اینکه در بیرون از کشور سالانه دو یا سه مبارزه بدهند باید در داخل کشور رقابت برگزار کنند.»

قراراست دور دوازدهم رقابت‌های شب نبرد در بیستم ماه حمل با حضور ورزشکاران اوکرایینی ، ایرانی وافغان برگزار شود واین رقابت‌ها ازطریق تلویزیون‌های طلوع ولمر، پخش خواهند شد.

هم‌رسانی کنید