Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تیم‌های کندهار و کندز قهرمان رقابت‌های دومین لیگ ملی بزکشی شدند

تیم‌های کندهار و کندز در دیدار نهایی دومین لیگ ملی بزکشی در برابر هم تساوی کردند و هر دو تیم به‌گونۀ مشترک به‌عنوان قهرمان این پیکارها شناخته شدند.

رقابت‌های دومین لیگ ملی بزکشی، روز جمعۀ هفتۀ گذشته با اشتراک چاپ‌اندازان از چهار زون و ۱۶ ولایت در کابل آغاز شدند و پس از هفت روز پیکار، روز گذشته (جمعه،۲۲ حوت) به پایان رسیدند.

دیدار نهایی این پیکارها برای پنج ساعت و با کشمکش تیم‌های کندهار و کندز با تساوی ادامه یافت اما سرانجام مارشال عبدالرشید دوستم هر دو تیم را با نتیجۀ تساوی سه – سه، به‌عنوان قهرمان اعلام کرد.

دوستم که یکی از علاقه‌مندان ورزش بزکشی است می‌گوید که این ورزش در کشور نباید سیاسی شود: «همه‌چیز سیاسی شده روان است؛ اما بزکشی را سیاسی و قومی نکنید. این یک بازی ملی است.»

دو تیم قهرمان پس از اعلام پیروزی در ختم پیکار، به رقص و پایکوبی پرداختند.

با این همه اما، نماینده‌گان دو تیم هر دو ادعای پیروزی در این رقابت‌ها دارند.

تیم بزکشی کابل که قرار بود در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها مقابل تیم بلخ به‌میدان برود حاضر نشد به این ترتیب، تیم بلخ جایگاۀ سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

سال پیش، دورنخست این رقابت‌ها به بد لیل شیوع ویروس کرونا نیمه تمام ماند و جام قهرمانی هم به هیچ تیمی داده نشد.

تیم‌های کندهار و کندز قهرمان رقابت‌های دومین لیگ ملی بزکشی شدند

مارشال دوستم که یکی از علاقه‌مندان ورزش بزکشی است می‌گوید که این ورزش در کشور نباید سیاسی شود.

Thumbnail

تیم‌های کندهار و کندز در دیدار نهایی دومین لیگ ملی بزکشی در برابر هم تساوی کردند و هر دو تیم به‌گونۀ مشترک به‌عنوان قهرمان این پیکارها شناخته شدند.

رقابت‌های دومین لیگ ملی بزکشی، روز جمعۀ هفتۀ گذشته با اشتراک چاپ‌اندازان از چهار زون و ۱۶ ولایت در کابل آغاز شدند و پس از هفت روز پیکار، روز گذشته (جمعه،۲۲ حوت) به پایان رسیدند.

دیدار نهایی این پیکارها برای پنج ساعت و با کشمکش تیم‌های کندهار و کندز با تساوی ادامه یافت اما سرانجام مارشال عبدالرشید دوستم هر دو تیم را با نتیجۀ تساوی سه – سه، به‌عنوان قهرمان اعلام کرد.

دوستم که یکی از علاقه‌مندان ورزش بزکشی است می‌گوید که این ورزش در کشور نباید سیاسی شود: «همه‌چیز سیاسی شده روان است؛ اما بزکشی را سیاسی و قومی نکنید. این یک بازی ملی است.»

دو تیم قهرمان پس از اعلام پیروزی در ختم پیکار، به رقص و پایکوبی پرداختند.

با این همه اما، نماینده‌گان دو تیم هر دو ادعای پیروزی در این رقابت‌ها دارند.

تیم بزکشی کابل که قرار بود در دیدار رده‌بندی این رقابت‌ها مقابل تیم بلخ به‌میدان برود حاضر نشد به این ترتیب، تیم بلخ جایگاۀ سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

سال پیش، دورنخست این رقابت‌ها به بد لیل شیوع ویروس کرونا نیمه تمام ماند و جام قهرمانی هم به هیچ تیمی داده نشد.

هم‌رسانی کنید