Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رقابت‌های لیگ برتر فتبال بانوان کابل؛ آشیانه در برابر سنگر

قراراست امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) در چهارمین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فتبال بانوان، تیم‌های فتبال بانوان آشیانه در برابر سنگر در کابل، رویارویی کنند.

این رقابت‌ها پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته با حضور تیم‌های سنگر، استقلال، افغان کلپ، جوانان کابل، عدالت، آشیانه، شریفی سپورت و ستاره‌های بنین در ورزشگاه فدراسیون فتبال کابل، آغاز شدند.

این رقابت‌ها تا سه ماه دیگر، ادامه خواهند داشت.

آرزو رحیمی، مسؤول کمیتۀ بانوان فدراسیون فتبال می‌گوید این رقابت‌ها ابتدا در سطح کابل و در ادامه با توجه به ظرفیت فتبالی در ولایت‌ها، نیز برگزار خواهند شد تا زمینه ساز تشکیل لیگ معیاری فتبال بانوان در سطح کشور باشد.

پس از این رقابت‌ها، تیم‌های برتر بانوان در ولایت‌های کشور نیز با هم رقابت می‌کنند و پایان این بازیها، برترین تیم‌ها جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر فتبال افغانستان را به‌دست خواهند آورد.

رقابت‌های لیگ برتر فتبال بانوان کابل؛ آشیانه در برابر سنگر

قرار است تیم‌های برتر فتبال کابل و ولایت‌های کشور، جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر فتبال افغانستان را به‌دست بیاورند.

Thumbnail

قراراست امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) در چهارمین دیدار رقابت‌های لیگ برتر فتبال بانوان، تیم‌های فتبال بانوان آشیانه در برابر سنگر در کابل، رویارویی کنند.

این رقابت‌ها پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته با حضور تیم‌های سنگر، استقلال، افغان کلپ، جوانان کابل، عدالت، آشیانه، شریفی سپورت و ستاره‌های بنین در ورزشگاه فدراسیون فتبال کابل، آغاز شدند.

این رقابت‌ها تا سه ماه دیگر، ادامه خواهند داشت.

آرزو رحیمی، مسؤول کمیتۀ بانوان فدراسیون فتبال می‌گوید این رقابت‌ها ابتدا در سطح کابل و در ادامه با توجه به ظرفیت فتبالی در ولایت‌ها، نیز برگزار خواهند شد تا زمینه ساز تشکیل لیگ معیاری فتبال بانوان در سطح کشور باشد.

پس از این رقابت‌ها، تیم‌های برتر بانوان در ولایت‌های کشور نیز با هم رقابت می‌کنند و پایان این بازیها، برترین تیم‌ها جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر فتبال افغانستان را به‌دست خواهند آورد.

هم‌رسانی کنید