Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پیروزی حسین‌بخش صفری در برابر حریف روسی‌اش درسازمان 'ایگل'

حسین‌بخش صفری، ورزشکار مبارزات آزاد کشور شام گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ حمل) حریف روسی‌اش را در سازمان مبارزات آزاد "ایگل" شکست داد.

این مبارزه در سازمان ایگل در روسیه برگزار شده بود.

در این مبارزه، آقای صفری در برابر اكتابرين يكوليوف، حریف روسی‌اش در سه مرحله رزمید و در فرجام با رأی داوران، پیروز این مبارزه شناخته شد.

یکولیوف، پنج مبارزۀ حرفه‌یی در کارنامه دارد که شامل دو پیروزی و سه شکست می‌شود.

صفری با برنده شدن در این پیکار، پنجمین پیروزی خودش را در سازمان‌های حریفه‌یی مبارزات آزاد، رقم زد.

صفری پیش از این، شش مبارزه حرفه‌یی انجام داده‌است که تنها یک شکست در کارنامه دارد.

پیروزی حسین‌بخش صفری در برابر حریف روسی‌اش درسازمان 'ایگل'

صفری با برنده شدن در این پیکار، پنجمین پیروزی خودش را در سازمان های حرفه‌یی مبارزات آزاد، رقم زد.

Thumbnail

حسین‌بخش صفری، ورزشکار مبارزات آزاد کشور شام گذشته (سه‌شنبه، ۱۷ حمل) حریف روسی‌اش را در سازمان مبارزات آزاد "ایگل" شکست داد.

این مبارزه در سازمان ایگل در روسیه برگزار شده بود.

در این مبارزه، آقای صفری در برابر اكتابرين يكوليوف، حریف روسی‌اش در سه مرحله رزمید و در فرجام با رأی داوران، پیروز این مبارزه شناخته شد.

یکولیوف، پنج مبارزۀ حرفه‌یی در کارنامه دارد که شامل دو پیروزی و سه شکست می‌شود.

صفری با برنده شدن در این پیکار، پنجمین پیروزی خودش را در سازمان‌های حریفه‌یی مبارزات آزاد، رقم زد.

صفری پیش از این، شش مبارزه حرفه‌یی انجام داده‌است که تنها یک شکست در کارنامه دارد.

هم‌رسانی کنید