Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوازدهمین دور رقابت‌های شب‌نبرد امشب برگزار می‌شود

دوازدهمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد «شب نبرد» امشب (جمعه، ۲۰حمل) برگزار می‌شود.

در این دور رقابت‌ها هشت ورزشکار مبارزات آزاد وارد قفس مبارزات خواهند شد.

سه ورزشکار ایرانی و یک اوکراینی نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مبارزۀ مرکزی این پیکارها میان باز محمد مبارز، ورزشکار افغان و ذاکا فتح‌الله زاده از اوکراین برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها به‌گونۀ زنده از تلویزون لمر بخش می‌شوند.

دوازدهمین دور رقابت‌های شب‌نبرد امشب برگزار می‌شود

مبارزۀ مرکزی این پیکارها میان باز محمد مبارز، ورزشکار افغان و ذاکا فتح‌الله زاده از اوکراین برگزار خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

دوازدهمین دور رقابت‌های مبارزات آزاد «شب نبرد» امشب (جمعه، ۲۰حمل) برگزار می‌شود.

در این دور رقابت‌ها هشت ورزشکار مبارزات آزاد وارد قفس مبارزات خواهند شد.

سه ورزشکار ایرانی و یک اوکراینی نیز در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

مبارزۀ مرکزی این پیکارها میان باز محمد مبارز، ورزشکار افغان و ذاکا فتح‌الله زاده از اوکراین برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها به‌گونۀ زنده از تلویزون لمر بخش می‌شوند.

هم‌رسانی کنید