Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو بانوی کوهنورد بلندترین قلۀ کوۀ بابا در بامیان را فتح کردند

تمنا جهان و نازیمه خیرزاد نخستین بانوانی هستند که بلندترین قلعه کوه بابا - شاه فولادی - با ارتفاع ۵ هزار و ۱۴۰ متر را  روز سه‌شنبه (۲۴ حمل) در بامیان فتح کردند.

این بانوان کوهنورد از یک سال بدین‌سو با تیم کوهنوردی "پیک" تمرینات شان را آغاز کردند.

در خبرنامه آمده‌است که این تیم کوهنوردی، در سال‌های گذشته نیز به منظور فتح قلۀ شاه‌فولادی بامیان دوبار صعود ناموفق داشتند.

اما اینبار، این بانوان کوهنورد با شش نفر از مردان کوهنورد از ولایت‌های غزنی، بدخشان، کابل و بامیان به رهبری سید علی‌شاه فرهنگ، مسؤول تخنیکی و محمدحسین یاسا، بنیان‌گذار این تیم، قلعه شاه‌فولادی را فتح کردند.

امروز این تیم با عتیق‌الله عتیق، معاون مالی و اداری ولایت بامیان دیدار کردند.

آقای عتیق، فتح این قلعه را از سوی بانوان کوهنورد، یک دست آورد مهم در عرصۀ رشد ورزش کوهنوردی، عنوان کرد.

دو بانوی کوهنورد بلندترین قلۀ کوۀ بابا در بامیان را فتح کردند

این بانوان کوهنورد برای فتح این قلعه، از یک سال بدین‌سو با تیم کوهنوردی "پیک" تمرینات شان را آغاز کردند.

Thumbnail

تمنا جهان و نازیمه خیرزاد نخستین بانوانی هستند که بلندترین قلعه کوه بابا - شاه فولادی - با ارتفاع ۵ هزار و ۱۴۰ متر را  روز سه‌شنبه (۲۴ حمل) در بامیان فتح کردند.

این بانوان کوهنورد از یک سال بدین‌سو با تیم کوهنوردی "پیک" تمرینات شان را آغاز کردند.

در خبرنامه آمده‌است که این تیم کوهنوردی، در سال‌های گذشته نیز به منظور فتح قلۀ شاه‌فولادی بامیان دوبار صعود ناموفق داشتند.

اما اینبار، این بانوان کوهنورد با شش نفر از مردان کوهنورد از ولایت‌های غزنی، بدخشان، کابل و بامیان به رهبری سید علی‌شاه فرهنگ، مسؤول تخنیکی و محمدحسین یاسا، بنیان‌گذار این تیم، قلعه شاه‌فولادی را فتح کردند.

امروز این تیم با عتیق‌الله عتیق، معاون مالی و اداری ولایت بامیان دیدار کردند.

آقای عتیق، فتح این قلعه را از سوی بانوان کوهنورد، یک دست آورد مهم در عرصۀ رشد ورزش کوهنوردی، عنوان کرد.

هم‌رسانی کنید