Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احتمال لغو شدن رقابت‌های المپیک جاپان با افزایش موارد مثبت کرونا

یوشیهیده سوگا، نخست وزیر چاپان روز دوشنبه (۲۰ ثور) می‌گوید که او هیچ‌گاهی المپیک را در اولویت قرار نداده‌است. این گفتۀ او پس از آن صورت گرفت که یک همه‌پرسی در این کشور نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد مردم خواهان لغو شدن رقابت‌های المپیک استند.

یک همه‌پرسی که از سوی روزنامۀ یومیوری شیمبون در جاپان به راه انداخته شده بود، نشان می‌دهد که ۵۹ درصد خواهان لغو شدن این رقابت‌ها اند و تنها ۳۹ درصد می‌خواهند این رقابت‌ها، برگزار شوند.

نخست وزیر جاپان در نشست کمیتۀ پارلمانی آن کشور زمانی که از او پرسیده شد که در صورت افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا، آیا رقابت‌های المپیک در این کشور برگزار خواهد شد یا خیر؟ او در پاسخ گفت که "من هیچ‌گاهی المپیک را در اولویت قرار نداده‌ام."

او افزود: اولویت من حفاظت از جان و صحت نفوس جاپان است. ما در نخست باید مانع گُسترش ویروس شویم."

آقای سوگا افزوده‌است که تصمیم نهایی دربارۀ برگزاری این رقابت‌ها را کمیتۀ داخلی المپیک اتخاذ خواهد کرد و وظیفۀ دولت این است که تا اقداماتی را برای برگزاری مصوون این رقابت‌ها، انجام دهد.

جاپان به‌علت افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا، حالت اضطرار را تا آخر ماه می سال روان میلادی در شهر توکیو، تمدید کرده‌است.

پرسش‌ها دربارۀ برگزاری و یا عدم برگزاری رقابت‌های المپیک در جاپان در حالی مطرح شده‌اند که نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در این کشور، افزایش یافته‌اند.

جاپان در میان کشورهای با اقتصاد بهتر که واکسین کرونا را تطبیق کرده‌اند، در پایین‌ترین رده قرار دارد.

مقام‌های برگزار کنندۀ المپیک جاپان به‌شمول نخست وزیر سوگا به برگزار بازی‌های المپیک در این کشور، به یک شیوۀ مصوون تأکید کرده‌اند.

مقام‌های جاپانی گفته‌اند که در صورت برگزاری رقابت‌های المپیک، تماشاچیان خارجی نمی‌توانند در این رقابت‌ها شرکت کنند و تماشاچیان داخلی با شرایط محدود اشتراک خواهند کرد.

رقابت‌های المپیک جاپان در صورت موافقت مقام‌ها، از ۲۳ جولای تا ۸ آگست سال روان میلادی در شهر توکیوی این کشور، برگزار خواهد شد.

احتمال لغو شدن رقابت‌های المپیک جاپان با افزایش موارد مثبت کرونا

رقابت‌های المپیک جاپان در صورت موافقت مقام‌ها، از ۲۳ جولای تا ۸ آگست سال روان میلادی در شهر توکیوی این کشور، برگزار خواهد شد.

Thumbnail

یوشیهیده سوگا، نخست وزیر چاپان روز دوشنبه (۲۰ ثور) می‌گوید که او هیچ‌گاهی المپیک را در اولویت قرار نداده‌است. این گفتۀ او پس از آن صورت گرفت که یک همه‌پرسی در این کشور نشان داد که نزدیک به ۶۰ درصد مردم خواهان لغو شدن رقابت‌های المپیک استند.

یک همه‌پرسی که از سوی روزنامۀ یومیوری شیمبون در جاپان به راه انداخته شده بود، نشان می‌دهد که ۵۹ درصد خواهان لغو شدن این رقابت‌ها اند و تنها ۳۹ درصد می‌خواهند این رقابت‌ها، برگزار شوند.

نخست وزیر جاپان در نشست کمیتۀ پارلمانی آن کشور زمانی که از او پرسیده شد که در صورت افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا، آیا رقابت‌های المپیک در این کشور برگزار خواهد شد یا خیر؟ او در پاسخ گفت که "من هیچ‌گاهی المپیک را در اولویت قرار نداده‌ام."

او افزود: اولویت من حفاظت از جان و صحت نفوس جاپان است. ما در نخست باید مانع گُسترش ویروس شویم."

آقای سوگا افزوده‌است که تصمیم نهایی دربارۀ برگزاری این رقابت‌ها را کمیتۀ داخلی المپیک اتخاذ خواهد کرد و وظیفۀ دولت این است که تا اقداماتی را برای برگزاری مصوون این رقابت‌ها، انجام دهد.

جاپان به‌علت افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا، حالت اضطرار را تا آخر ماه می سال روان میلادی در شهر توکیو، تمدید کرده‌است.

پرسش‌ها دربارۀ برگزاری و یا عدم برگزاری رقابت‌های المپیک در جاپان در حالی مطرح شده‌اند که نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در این کشور، افزایش یافته‌اند.

جاپان در میان کشورهای با اقتصاد بهتر که واکسین کرونا را تطبیق کرده‌اند، در پایین‌ترین رده قرار دارد.

مقام‌های برگزار کنندۀ المپیک جاپان به‌شمول نخست وزیر سوگا به برگزار بازی‌های المپیک در این کشور، به یک شیوۀ مصوون تأکید کرده‌اند.

مقام‌های جاپانی گفته‌اند که در صورت برگزاری رقابت‌های المپیک، تماشاچیان خارجی نمی‌توانند در این رقابت‌ها شرکت کنند و تماشاچیان داخلی با شرایط محدود اشتراک خواهند کرد.

رقابت‌های المپیک جاپان در صورت موافقت مقام‌ها، از ۲۳ جولای تا ۸ آگست سال روان میلادی در شهر توکیوی این کشور، برگزار خواهد شد.

هم‌رسانی کنید