Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویارویی تیم ملی بانوان افغانستان با ازبیکستان دررقابت‌های آسیایی

تیم ملی فتبال زیر ۲۰ سال بانوان کشور فردا (۲۱ جوزا) در نخستین دیدار شان در رقابت‌های مرکز آسیا، با ازبیکستان رویارویی می‌‎کند.

این رقابت در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار خواهد شد.

ملی پوشان کشور برای اشتراک در این رقابت‌ها، روز گذشته کابل را به مقصد شهر دوشنبه، ترک کردند.

ملی پوشان کشور پس از چاشت چهارشنبه، نخستین جلسۀ تمرینی شان را پیش از بازی روز جمعه، برگزار کردند.

این رقابت‌ها روز چهارشنبه آغاز شده‌است و برای یازده روز، ادامه خواهند داشت.

این رقابت‌ها میان تیم‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبیکستان و قرغزستان، برگزار شده‌اند.

رویارویی تیم ملی بانوان افغانستان با ازبیکستان دررقابت‌های آسیایی

Thumbnail

تیم ملی فتبال زیر ۲۰ سال بانوان کشور فردا (۲۱ جوزا) در نخستین دیدار شان در رقابت‌های مرکز آسیا، با ازبیکستان رویارویی می‌‎کند.

این رقابت در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار خواهد شد.

ملی پوشان کشور برای اشتراک در این رقابت‌ها، روز گذشته کابل را به مقصد شهر دوشنبه، ترک کردند.

ملی پوشان کشور پس از چاشت چهارشنبه، نخستین جلسۀ تمرینی شان را پیش از بازی روز جمعه، برگزار کردند.

این رقابت‌ها روز چهارشنبه آغاز شده‌است و برای یازده روز، ادامه خواهند داشت.

این رقابت‌ها میان تیم‌های افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبیکستان و قرغزستان، برگزار شده‌اند.

هم‌رسانی کنید