Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان برندۀ دو مدال برنز از رقابت‌های تکواندو در لبنان شد

فرزاد منصوی و حسین لطیفی، دو ملی پوش تکواندوی کشور موفق به کسب دو مدال برنز از رقابت‌های بین‌المللی آزاد بیروت لبنان شدند.

فرزاد منصوری با پیروز در برابر حریفان از فلسطین و ازبیکستان در وزن ۷۴ کیلوگرام و حسین لطفی در وزن ۶۸ کیلوگرام به این مدال‌ها، دست یافتند.

این پیکارها با اشراک ۲۶۹ تکواندو کار از ۴۴ کشور جهان با میزبانی بیروت لبنان راه، اندازی شده بود.

این رقابت‌های سه روزه، روز گذشته پایان یافت.

افغانستان برندۀ دو مدال برنز از رقابت‌های تکواندو در لبنان شد

این پیکارها با اشراک ۲۶۹ تکواندو کار از ۴۴ کشور جهان با میزبانی بیروت لبنان راه، اندازی شده بود.

Thumbnail

فرزاد منصوی و حسین لطیفی، دو ملی پوش تکواندوی کشور موفق به کسب دو مدال برنز از رقابت‌های بین‌المللی آزاد بیروت لبنان شدند.

فرزاد منصوری با پیروز در برابر حریفان از فلسطین و ازبیکستان در وزن ۷۴ کیلوگرام و حسین لطفی در وزن ۶۸ کیلوگرام به این مدال‌ها، دست یافتند.

این پیکارها با اشراک ۲۶۹ تکواندو کار از ۴۴ کشور جهان با میزبانی بیروت لبنان راه، اندازی شده بود.

این رقابت‌های سه روزه، روز گذشته پایان یافت.

هم‌رسانی کنید