Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکران پروانی برای مبارزه با ویکاپیتا آمادگی می‌گیرد

شکران پروانی، ورزشکار رشته مشت‌زنی کشور، قرار است یک بار دیگر با حریف‌اش ویکاپیتا میرورو، از کشور نامبیا، در ماه اکتبر رقابت کند.

اکنون شکران اردوگاه تمرینی را را با آنتونی جوشوا، قهرمان فعلی سنگین وزن جهان، آغاز کرده است.

شکران پروانی که پیش از این در یک مسابقه به حریف پرقدرت‌اش باخته است می‌گوید که این بار تلاش می‌کند پیروز شود.

قرار است این مسابقه در ماه اکتبر در لندن برگزار شود.

وی گفت: «مسابقه قبلی‌ام را که باختم. هم وطنانم من را تشویق کردند و این بار تمام تلاش ‌ام را برای پیروزی خواهم کرد تا برای کشورم افتخار کسب کنم.»

پروانی در حال حاضر در رده بندی جهانی مشت زنی میان ۹۵۲ مشت زن فعال جهان در کتگوری وزنی‌اش، جایگاه ۱۲۳ام را دارد، اما حریف وی میرورو در جایگاه ۷۹ این رده بندی قرار دارد.

آنتونی جوشوا، قهرمان سنگین وزن جهان که شکران جز تیم تمرینی وی است در مورد وی بیان اظهار داشته که این‌بار پروانی انتقام سخت از حریف خود خواهد گرفت.

شکران پروانی برای مبارزه با ویکاپیتا آمادگی می‌گیرد

این مشت‌زن نام‌دار کشور از آماده‌گی‌های خود برای پیروزی در برابر حریف پرقدرت خود خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

شکران پروانی، ورزشکار رشته مشت‌زنی کشور، قرار است یک بار دیگر با حریف‌اش ویکاپیتا میرورو، از کشور نامبیا، در ماه اکتبر رقابت کند.

اکنون شکران اردوگاه تمرینی را را با آنتونی جوشوا، قهرمان فعلی سنگین وزن جهان، آغاز کرده است.

شکران پروانی که پیش از این در یک مسابقه به حریف پرقدرت‌اش باخته است می‌گوید که این بار تلاش می‌کند پیروز شود.

قرار است این مسابقه در ماه اکتبر در لندن برگزار شود.

وی گفت: «مسابقه قبلی‌ام را که باختم. هم وطنانم من را تشویق کردند و این بار تمام تلاش ‌ام را برای پیروزی خواهم کرد تا برای کشورم افتخار کسب کنم.»

پروانی در حال حاضر در رده بندی جهانی مشت زنی میان ۹۵۲ مشت زن فعال جهان در کتگوری وزنی‌اش، جایگاه ۱۲۳ام را دارد، اما حریف وی میرورو در جایگاه ۷۹ این رده بندی قرار دارد.

آنتونی جوشوا، قهرمان سنگین وزن جهان که شکران جز تیم تمرینی وی است در مورد وی بیان اظهار داشته که این‌بار پروانی انتقام سخت از حریف خود خواهد گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره