Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کوهنورد ۶ ساله در کنار کوهنوردان دیگر آماده فتح قله شاه فولادی

یک گروه پنج نفری، از کوهنوردان فدراسیون ملی کوهنوردی به خاطر فتح قله شاه فولادی عازم بامیان شدند.

برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، گروهی از کوهنوردان تیم ملی کابل را به قصد بامیان و برای فتح قله کوه شاه فولادی ترک کردند.

‏شاه فولادی بلندترین و معروف‌ترین قله رشته کوه‌های بابا در بامیان است که ۵۱۴۰ متر ازسطح دریا ارتفاع دارد و همیشه پوشیده از برف است. 

به گفته مسوولان فدراسیون کوهنوردی کشور، فتح کوه شاه فولادی پنج روز طول خواهد کشید و برای فتح این کوه تمام آماده‌گی‌ها گرفته شده است. 

اسماعیل قریشی، معاون فدراسیون کوهنوردی، گفت: «ما نخستین تیم ورزشی هستیم که به نماینده‌گی از امارت اسلامی به بامیان سفر می‌کنیم.»

احمد شعیب صمیمی، کوهنورد دیگر در این باره گفت: «چهار نفر ورزشکار و یک هیات در این سفر است که سفر ما پنج شب و روز طول خواهد کشید و هدف ما هم فتح قله شاه فولادی است.»

حسن رضایی، کوه‌نورد گفت: «ورزشکاران تنها باید به ورزش خود ادامه بدهد. در هر شرایط که باشد و هر حکومت که قدرت را به دست داشته باشد.»

در کنار این کوهنوردان، امیرعلی، کودک شش ساله، نیز تصیم دارد با کمک پدراش این قله را فتح کند.

امیرعلی سه سال می‌شود که به همراه پدرش کوهنوردی می‌کند و تاکنون توانسته چندین کوه را فتح کند. او دو ماه پیش نیز موفق به فتح کوهای سالنگ شمالی با ارتفاع چهارهزار و پنج‌صد متر شده بود.

احمد شعیب صمیمی در این باره چنین: «من برنامه‌های بزرگی برای امیرعلی دارم که صاحب ریکاردهای ملی و بین المللی شود. وقتی‌که ما شاه فولادی را فتح کنیم، امیرعلی به نخستین کودک تبدیل می‌شود که شاه فولادی را فتح کرده است.»

امیرعلی، کوهنورد شش ساله، گفت: «من کوچکترین کوهنورد افغانستان هستم و می‌خواهم قله شاه فولادی را فتح کنم.»‏

کوهنورد ۶ ساله در کنار کوهنوردان دیگر آماده فتح قله شاه فولادی

برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، گروهی از کوهنوردان تیم ملی کابل را به قصد بامیان و برای فتح قله کوه شاه فولادی ترک کردند.

Thumbnail

یک گروه پنج نفری، از کوهنوردان فدراسیون ملی کوهنوردی به خاطر فتح قله شاه فولادی عازم بامیان شدند.

برای نخستین بار پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، گروهی از کوهنوردان تیم ملی کابل را به قصد بامیان و برای فتح قله کوه شاه فولادی ترک کردند.

‏شاه فولادی بلندترین و معروف‌ترین قله رشته کوه‌های بابا در بامیان است که ۵۱۴۰ متر ازسطح دریا ارتفاع دارد و همیشه پوشیده از برف است. 

به گفته مسوولان فدراسیون کوهنوردی کشور، فتح کوه شاه فولادی پنج روز طول خواهد کشید و برای فتح این کوه تمام آماده‌گی‌ها گرفته شده است. 

اسماعیل قریشی، معاون فدراسیون کوهنوردی، گفت: «ما نخستین تیم ورزشی هستیم که به نماینده‌گی از امارت اسلامی به بامیان سفر می‌کنیم.»

احمد شعیب صمیمی، کوهنورد دیگر در این باره گفت: «چهار نفر ورزشکار و یک هیات در این سفر است که سفر ما پنج شب و روز طول خواهد کشید و هدف ما هم فتح قله شاه فولادی است.»

حسن رضایی، کوه‌نورد گفت: «ورزشکاران تنها باید به ورزش خود ادامه بدهد. در هر شرایط که باشد و هر حکومت که قدرت را به دست داشته باشد.»

در کنار این کوهنوردان، امیرعلی، کودک شش ساله، نیز تصیم دارد با کمک پدراش این قله را فتح کند.

امیرعلی سه سال می‌شود که به همراه پدرش کوهنوردی می‌کند و تاکنون توانسته چندین کوه را فتح کند. او دو ماه پیش نیز موفق به فتح کوهای سالنگ شمالی با ارتفاع چهارهزار و پنج‌صد متر شده بود.

احمد شعیب صمیمی در این باره چنین: «من برنامه‌های بزرگی برای امیرعلی دارم که صاحب ریکاردهای ملی و بین المللی شود. وقتی‌که ما شاه فولادی را فتح کنیم، امیرعلی به نخستین کودک تبدیل می‌شود که شاه فولادی را فتح کرده است.»

امیرعلی، کوهنورد شش ساله، گفت: «من کوچکترین کوهنورد افغانستان هستم و می‌خواهم قله شاه فولادی را فتح کنم.»‏

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره