Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌یابی ملی پوش کشور به مرحله شانزده بهترین رقابت‌های سنوکر

صالح محمد محمدی، ملی پوش سنوکر کشور، دومین روز از رقابت‌های جام جهانی سنوکر شش بال را با پیروزی آعاز کرد.

در روز دوم پیکارهای جام جهانی که در قطر جریان دارد، محمدی موفق شد حریفان‌اش از مصر و فلسطین را با نتیجه پنج بر صفر شکست بدهد.

محمدی در برابر ورزشکاری از عراق نیز با نیتجه پنج بر سه پیروز شد و به مرحله شانزده بهترین راه یافت.

محمدی گفت: «ورزشکاران با سطح بالا در این رقابت‌ها حضور دارند و ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا برای افغانستان افتخار کسب کنیم.»

محمدی قرار است امروز در برابر حریفش از ایران بخت آزمایی کند.

این در حالی است که ریس خان سنزی ملی پوش دیگر کشور، در مرحله ۳۲ بهترین مسابقات شش بال جام جهانی در برابر کشور بحرین شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد.

شاه محبوب دارابی، رییس فدراسیون سنوکر و بلیارد، گفت: «سطح رقابت‌ها بسیار بالا است. به خاطر تحولات اخیر در کشور، ما نتوانستیم آماده‌گی خوب بگیریم، اما با این همه قهرمانان ما خوب درخشیدند.»

رقابت‌های جام جهانی شش بال روز گذشته با حضور ورزشکاران بیش از بیست و هشت کشور به میزبانی قطر آغاز شد.

راه‌یابی ملی پوش کشور به مرحله شانزده بهترین رقابت‌های سنوکر

این در حالی است که ریس خان سنزی ملی پوش دیگر کشور، در مرحله ۳۲ بهترین مسابقات شش بال جام جهانی در برابر کشور بحرین شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد.

تصویر بندانگشتی

صالح محمد محمدی، ملی پوش سنوکر کشور، دومین روز از رقابت‌های جام جهانی سنوکر شش بال را با پیروزی آعاز کرد.

در روز دوم پیکارهای جام جهانی که در قطر جریان دارد، محمدی موفق شد حریفان‌اش از مصر و فلسطین را با نتیجه پنج بر صفر شکست بدهد.

محمدی در برابر ورزشکاری از عراق نیز با نیتجه پنج بر سه پیروز شد و به مرحله شانزده بهترین راه یافت.

محمدی گفت: «ورزشکاران با سطح بالا در این رقابت‌ها حضور دارند و ما تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا برای افغانستان افتخار کسب کنیم.»

محمدی قرار است امروز در برابر حریفش از ایران بخت آزمایی کند.

این در حالی است که ریس خان سنزی ملی پوش دیگر کشور، در مرحله ۳۲ بهترین مسابقات شش بال جام جهانی در برابر کشور بحرین شکست خورد و از رقابت‌ها حذف شد.

شاه محبوب دارابی، رییس فدراسیون سنوکر و بلیارد، گفت: «سطح رقابت‌ها بسیار بالا است. به خاطر تحولات اخیر در کشور، ما نتوانستیم آماده‌گی خوب بگیریم، اما با این همه قهرمانان ما خوب درخشیدند.»

رقابت‌های جام جهانی شش بال روز گذشته با حضور ورزشکاران بیش از بیست و هشت کشور به میزبانی قطر آغاز شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره