Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دونده نابینای افغانستان آماده دوش در کنار هزار دوندۀ بینا در لندن

ولی محمد نوری، ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجار ماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است و در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.

قرار است این دونده نابینای کشور به روز دهم ماه اکتوبر در یکی از بزرگترین رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در کنار ورزشکاران که توانایی دیدن را دارند، در لندن رقابت کند.

در این رقابت، نوری در کنار یک هزار دونده صحت‌مند دیگر، فاصله بیست و یک کیلومتری را بپیمایند.

درحال حاضر این دونده نابینای کشور که یک ماه به این سو زیر نظر مربی خارجی‌اش تمرینات‌اش را آغاز کرده است، از آماده‌گی‌هایش برای حضور نیرومند دراین رقابت خبر می‌دهد.

آقای نوری گفت: «به تاریخ ۱۰ اکتوبر در رقابت شرکت می‌کنم و امیدوارم بتوانم مانند گذشته برای افغانستان افتخار کسب کنم.»

جیک، مربی نوری گفت: «تمرین‌های ما برای آماده‌گی به رقابت‌های نیمه ماراتون که قرار است در لندن برگزار شود ادامه دارد. من امیداورم که یک نتیجه خوب در این رقابت به دست بیاوریم.»

نوری تنها ورزشکاری است که با چشمان نابینا در این رقابت شرکت می‌کند.

دونده نابینای افغانستان آماده دوش در کنار هزار دوندۀ بینا در لندن

این ورزشکار نابینای کشور که پیش از این نیز افتخارات زیادی را به نام افغانستان کسب کرده است قرار است یک بار دیگر پا به میدان رقابت بگذارد.

تصویر بندانگشتی

ولی محمد نوری، ورزشکار افغان که ده سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجار ماین از دست داد، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است و در چندین رقابت دوش برای افغانستان افتخار کسب کرده است.

قرار است این دونده نابینای کشور به روز دهم ماه اکتوبر در یکی از بزرگترین رقابت‌های دوش نیمه ماراتون در کنار ورزشکاران که توانایی دیدن را دارند، در لندن رقابت کند.

در این رقابت، نوری در کنار یک هزار دونده صحت‌مند دیگر، فاصله بیست و یک کیلومتری را بپیمایند.

درحال حاضر این دونده نابینای کشور که یک ماه به این سو زیر نظر مربی خارجی‌اش تمرینات‌اش را آغاز کرده است، از آماده‌گی‌هایش برای حضور نیرومند دراین رقابت خبر می‌دهد.

آقای نوری گفت: «به تاریخ ۱۰ اکتوبر در رقابت شرکت می‌کنم و امیدوارم بتوانم مانند گذشته برای افغانستان افتخار کسب کنم.»

جیک، مربی نوری گفت: «تمرین‌های ما برای آماده‌گی به رقابت‌های نیمه ماراتون که قرار است در لندن برگزار شود ادامه دارد. من امیداورم که یک نتیجه خوب در این رقابت به دست بیاوریم.»

نوری تنها ورزشکاری است که با چشمان نابینا در این رقابت شرکت می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره