Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دوچرخه‌ سواران برای رسانیدن پیام صلح مسیر هرات-کابل را رکاب زدند

یک تیم شش نفری دوچرخه سواران ولایت هرات بیش از یک هزار کیلومتر را در یازده روز رکاب زدند و روز دوشنبه به کابل رسیدند.

رییس فدراسیون دوچرخه سواری هرات، سید عبدالله فضلی، هدف از این کار شان را رساندن پیام صلح، دوستی، همدیگر پذیری و آبادی کشور می‌گوید.

دوچرخه سواران هراتی با گذشتن از ولایت‌های فراه، قندهار، هلمند، نیمروز، غزنی، زابل، و وردک امروز به کابل رسیدند.

آقای فضلی در این باره گفت: «سفر ما زیر نام صلح و همدیگر پذیری از تاریخ پانزده میزان آغاز شد و ما یک هزار کیلومتر راه تا کابل را رکاب زدیم.»

نظر محمد مطمئین، سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش، گفت: «ما از کار این ورزشکاران حمایت می‌کنیم و از دیگر ورزشکاران می‌خواهیم در هر جای که استند فعالیت‌های ورزشی شان را ادامه دهند تا برای افغانستان افتخار کسب کنند.»

این ورزشکاران از حکومت و اداره ورزش می‌خواهند تا توجه شان ‌را به فدراسیون دوچرخه سواری بیشتر سازند.

پیش از این نیز شماری از دوچرخه سواران کشور به هدف برقراری صلح در کشور، مسیرهای کابل، وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا و لوگر را رکاب زده بودند.

دوچرخه‌ سواران برای رسانیدن پیام صلح مسیر هرات-کابل را رکاب زدند

این دوچرخه سواران می‌گویند که ازبهر رسانیدن پیام صلح مسیر هرات-کابل را در یازده روز طی کردند.

Thumbnail

یک تیم شش نفری دوچرخه سواران ولایت هرات بیش از یک هزار کیلومتر را در یازده روز رکاب زدند و روز دوشنبه به کابل رسیدند.

رییس فدراسیون دوچرخه سواری هرات، سید عبدالله فضلی، هدف از این کار شان را رساندن پیام صلح، دوستی، همدیگر پذیری و آبادی کشور می‌گوید.

دوچرخه سواران هراتی با گذشتن از ولایت‌های فراه، قندهار، هلمند، نیمروز، غزنی، زابل، و وردک امروز به کابل رسیدند.

آقای فضلی در این باره گفت: «سفر ما زیر نام صلح و همدیگر پذیری از تاریخ پانزده میزان آغاز شد و ما یک هزار کیلومتر راه تا کابل را رکاب زدیم.»

نظر محمد مطمئین، سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش، گفت: «ما از کار این ورزشکاران حمایت می‌کنیم و از دیگر ورزشکاران می‌خواهیم در هر جای که استند فعالیت‌های ورزشی شان را ادامه دهند تا برای افغانستان افتخار کسب کنند.»

این ورزشکاران از حکومت و اداره ورزش می‌خواهند تا توجه شان ‌را به فدراسیون دوچرخه سواری بیشتر سازند.

پیش از این نیز شماری از دوچرخه سواران کشور به هدف برقراری صلح در کشور، مسیرهای کابل، وردک، غزنی، پکتیکا، پکتیا و لوگر را رکاب زده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره