تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یک بُرد پرگول و یک تساوی در سومین روز جام امن

در سومین روز رقابت‌های جام امن در کابل، دو دیدار برگزار شد که شاهین آسمایی با نتیجه پرگول، د میوند اتلان را شکست داد و تیم‌های عقابان هندوکش و د اباسین سپی تساوی کرده اند.

شاهین آسمایی هفت بر یک د میوند اتلان را شکست داد و شش امتیازی شد.

برای زردپوشان شاهین در این دیدار، امان الله سرداری، مصطفی افشار و سمیر سمندری هر کدام یک گول و نعمان ولی چهار گول برای تیم‌اش به ثمر رساند.

حمیدالله کریمی هم تک گول تیم د میوند اتلان را وارد دروازه زردپوشان کرده است.

در همین حال، تیم‌های د اباسین سپی و عقابان هندوکش در دومین دیدار روز یک‌شنبه در برابر هم قرار گرفته اند، این دیدار با تساوی دو بر دو خاتمه پیدا کرد.

قرار است روز دوشنبه، تیم‌های سیمرغ البرز در برابر طوفان هریرود و شاهین آسمایی به مصاف عقابان هندوکش برود.

یک بُرد پرگول و یک تساوی در سومین روز جام امن

در همین حال، تیم‌های د اباسین سپی و عقابان هندوکش در دومین دیدار روز یک‌شنبه در برابر هم قرار گرفته اند، این دیدار با تساوی دو بر دو خاتمه پیدا کرد.

Thumbnail

در سومین روز رقابت‌های جام امن در کابل، دو دیدار برگزار شد که شاهین آسمایی با نتیجه پرگول، د میوند اتلان را شکست داد و تیم‌های عقابان هندوکش و د اباسین سپی تساوی کرده اند.

شاهین آسمایی هفت بر یک د میوند اتلان را شکست داد و شش امتیازی شد.

برای زردپوشان شاهین در این دیدار، امان الله سرداری، مصطفی افشار و سمیر سمندری هر کدام یک گول و نعمان ولی چهار گول برای تیم‌اش به ثمر رساند.

حمیدالله کریمی هم تک گول تیم د میوند اتلان را وارد دروازه زردپوشان کرده است.

در همین حال، تیم‌های د اباسین سپی و عقابان هندوکش در دومین دیدار روز یک‌شنبه در برابر هم قرار گرفته اند، این دیدار با تساوی دو بر دو خاتمه پیدا کرد.

قرار است روز دوشنبه، تیم‌های سیمرغ البرز در برابر طوفان هریرود و شاهین آسمایی به مصاف عقابان هندوکش برود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره