Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آسترالیا برای نخستین بار برنده جام‌ جهانی بیست آوره کرکت شد

تیم ملی آسترالیا پس از پیروزی در مقابل نیوزیلند در مرحله نهایی بازی‌های جام جهانی بیست آوره کرکت، برای نخستین بار برنده این جام شد.

بازی مرحله نهایی جام جهانی بیست آوره کرکت روز گذشته در امارات متحده عربی میان این دو تیم انجام شد.

نیوزیلند نخست به توپ زنی پرداخت و به تیم مقابل ۱۷۳ دوش هدف تعیین کرد. کاپیتان تیم نیوزیلند توانست که ۸۵ دوش را به سود تیم‌اش رقم بزند.

تیم آسترالیا هدف تعیین شده را در آور نزدهم با از دست دادن دو بازیکن بدست آورد و برای نخستین بار برنده جام‌جهانی بیست آوره کرکت شد.

آسترالیا تا حال پنج بار برنده مرحله نهایی جام‌جهانی پنجاه آوره شده است، اما دیروز برای نخستین بار برنده جام بیست‌آوره شد.

افغانستان نیز در جام جهانی بیست‌آوره راه یافته بود، اما نتوانست که به مرحله بعدی این رقابت‌ها سعود کند.

آسترالیا برای نخستین بار برنده جام‌ جهانی بیست آوره کرکت شد

آسترالیا تا حال پنج بار برنده مرحله نهایی جام‌جهانی پنجاه آوره شده است، اما دیروز برای نخستین بار برنده جام بیست‌آوره شد.

Thumbnail

تیم ملی آسترالیا پس از پیروزی در مقابل نیوزیلند در مرحله نهایی بازی‌های جام جهانی بیست آوره کرکت، برای نخستین بار برنده این جام شد.

بازی مرحله نهایی جام جهانی بیست آوره کرکت روز گذشته در امارات متحده عربی میان این دو تیم انجام شد.

نیوزیلند نخست به توپ زنی پرداخت و به تیم مقابل ۱۷۳ دوش هدف تعیین کرد. کاپیتان تیم نیوزیلند توانست که ۸۵ دوش را به سود تیم‌اش رقم بزند.

تیم آسترالیا هدف تعیین شده را در آور نزدهم با از دست دادن دو بازیکن بدست آورد و برای نخستین بار برنده جام‌جهانی بیست آوره کرکت شد.

آسترالیا تا حال پنج بار برنده مرحله نهایی جام‌جهانی پنجاه آوره شده است، اما دیروز برای نخستین بار برنده جام بیست‌آوره شد.

افغانستان نیز در جام جهانی بیست‌آوره راه یافته بود، اما نتوانست که به مرحله بعدی این رقابت‌ها سعود کند.

هم‌رسانی کنید