Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای جهانی کرکت هیأتی را برای بررسی کرکت افغانستان گماشت

اعضای شورای جهانی کرکت شب گذشته در مورد کرکت افغانستان  تصامیم جدید را اتخاذ کردند. 

این شورا مداخله سیاسی در بورد کرکت افغانستان را غیرقانونی دانسته و طی یک اعلامیه گفته است که رییس کرکت بورد افغانستان باید مطابق قانون و اساسنامه کرکت تعیین شود و در غیر آن در هیچ نشست این شورا شرکت کرده نمی‌تواند.

این شورا همچنان یک تیم متشکل از اعضای این شورا را برای بررسی آینده کرکت در افغانستان تعیین کرده است.

گریگ بارکلی، رییس اجراییه این شورا می‌گوید: «این تصامیم را به خاطر مداخله سیاسی در امور رهبری کرکت گرفتیم که اخیرآ کرکت بورد کشور شاهد آن بوده است.»

میرویس اشرف، سرپرست تازه کرکت بورد افغانستان و نصیب خان، ریس اجرائیه این بورد نیز برای اشتراک در این نشست به دبی رفته بودند، اما شرکت این دو مقام کرکت افغانستان در این نشست تایید نشده است.

بادام گل احمدزی، آگاه امور کرکت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «فعلاً کمیته چهار نفره در مورد کرکت افغانستان ایجاد شده است. رمیز رجا، رییس عمومی کرکت بورد پاکستان نیز در آن شامل است. آن‌ها کرکت افغانستان را به بررسی خواهند گرفت که آیا مداخلات سیاسی در کرکت افغانستان است یا نی. اما به امید این که این کمیته یک گزارش خوب در مورد کرکت افغانستان آماده سازد.» 

گفته می‌شود که علاوه بر میرویس اشرف، عزیزالله فضلی، رییس برکنار شده کرکت بورد افغانستان با اعضای شورای بین‌المللی کرکت تماس گرفته و خود را رییس برحال و قانونی معرفی کرده است.

خواستیم در این مورد نظر اداره بورد کرکت افغانستان را داشته باشیم، اما با تماس‌های‌ مکرر موفق نشدیم.

شورای جهانی کرکت هیأتی را برای بررسی کرکت افغانستان گماشت

این شورا همچنان یک تیم متشکل از اعضای این شورا را برای بررسی آینده کرکت در افغانستان تعیین کرده است.

تصویر بندانگشتی

اعضای شورای جهانی کرکت شب گذشته در مورد کرکت افغانستان  تصامیم جدید را اتخاذ کردند. 

این شورا مداخله سیاسی در بورد کرکت افغانستان را غیرقانونی دانسته و طی یک اعلامیه گفته است که رییس کرکت بورد افغانستان باید مطابق قانون و اساسنامه کرکت تعیین شود و در غیر آن در هیچ نشست این شورا شرکت کرده نمی‌تواند.

این شورا همچنان یک تیم متشکل از اعضای این شورا را برای بررسی آینده کرکت در افغانستان تعیین کرده است.

گریگ بارکلی، رییس اجراییه این شورا می‌گوید: «این تصامیم را به خاطر مداخله سیاسی در امور رهبری کرکت گرفتیم که اخیرآ کرکت بورد کشور شاهد آن بوده است.»

میرویس اشرف، سرپرست تازه کرکت بورد افغانستان و نصیب خان، ریس اجرائیه این بورد نیز برای اشتراک در این نشست به دبی رفته بودند، اما شرکت این دو مقام کرکت افغانستان در این نشست تایید نشده است.

بادام گل احمدزی، آگاه امور کرکت در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «فعلاً کمیته چهار نفره در مورد کرکت افغانستان ایجاد شده است. رمیز رجا، رییس عمومی کرکت بورد پاکستان نیز در آن شامل است. آن‌ها کرکت افغانستان را به بررسی خواهند گرفت که آیا مداخلات سیاسی در کرکت افغانستان است یا نی. اما به امید این که این کمیته یک گزارش خوب در مورد کرکت افغانستان آماده سازد.» 

گفته می‌شود که علاوه بر میرویس اشرف، عزیزالله فضلی، رییس برکنار شده کرکت بورد افغانستان با اعضای شورای بین‌المللی کرکت تماس گرفته و خود را رییس برحال و قانونی معرفی کرده است.

خواستیم در این مورد نظر اداره بورد کرکت افغانستان را داشته باشیم، اما با تماس‌های‌ مکرر موفق نشدیم.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره