Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری اردوگاه تمرینی موترسایکل سواری در کابل

نخستین اردوگاه تمرینی موترسایکل سواری پس از سقوط حکومت پیشین، امروز از سوی فدراسیون این رشته در کابل برگزار شد.

مسوولان فدراسیون موترسایکل سواری هدف از برگزاری این رقابت‌ها را آماده‌گی برای شرکت در رقابت‌های ملی و بین المللی می‌دانند.

به گفته آنان، هرچند این رشته‌ی پر هزینه از چندین سال به این‌سو از سوی سازمان جهانی موترسایکل سواری در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما تا اکنون هیچ گونه پیشرفتی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات منظم ورزشی نداشته است.

سید نبی الله سادات، رییس فدراسیون موترسایکل سواری گفت: «فعلا زمین مشخص نداریم، اگر زمین مشخص می‌داشتیم ما تخت‌های پرش نمایشات دیدنی برگزار می‌کردیم.»

از سویی هم، شماری از ورزشکاران موترسایکل سواری از نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک می‌خواهند تا زمینه رشد آنان را به منظور درخشیدن در مسابقات ملی و بین المللی فراهم کنند.

نور احمد آحندزاده، عضو تیم ملی موترسایکل سواری گفت: «از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که ما را به رسمیت بشناسند. گرچند ما در قسمت المپیک اشتراک داریم، اما هیچ خدماتی برای ما وجود ندارد. جای ورزشی نداریم، کالای ورزشی نداریم و تا حال برای ما کسی موترسایکل نداده است.»

سید شفیع الله هاشمی، عضو تیم ملی موتر سایکل سواری گفت: «مکان تمرینی درست نداریم، یک زمین را در دسترس ما قرار بدهد تا ما در آن تخت‌های پرش را آماده کنیم.»

این در حالیست که برای نخستین بار پس از سقوط حکومت پیشین نمایشات و تمرینات موترسایکل سواری زیر چتر فدراسیون این رشته در پایتخت برگزار شده است.

در همین حال مسولان تربیت بدنی و کمیته‌ ملی المپیک کشور از تلاش‌ها برای برچیدن ناهنجاری سد راه ورزشکاران سخن می‌زنند.

محمد عظیم صابر، رییس دفتر کمیته ملی المپیک گفت: «هر فدراسیون که مشکلات دارد، ما به آن به موقع‌اش رسیده‌گی کرده‌ایم. چیزی که ما در توان داریم با ورزشکاران دریغ نمی کنیم.»

در حال حاضر بیش از پنج‌صد ورزشکار زیر چتر فدراسیون این رشته‌ در پانزده ولایت کشور به شمول مرکز مصروف فعالیت هستند.

برگزاری اردوگاه تمرینی موترسایکل سواری در کابل

از سویی هم، شماری از ورزشکاران موترسایکل سواری از نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک می‌خواهند تا زمینه رشد آنان را به منظور درخشیدن در مسابقات ملی و بین المللی فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

نخستین اردوگاه تمرینی موترسایکل سواری پس از سقوط حکومت پیشین، امروز از سوی فدراسیون این رشته در کابل برگزار شد.

مسوولان فدراسیون موترسایکل سواری هدف از برگزاری این رقابت‌ها را آماده‌گی برای شرکت در رقابت‌های ملی و بین المللی می‌دانند.

به گفته آنان، هرچند این رشته‌ی پر هزینه از چندین سال به این‌سو از سوی سازمان جهانی موترسایکل سواری در کشور به رسمیت شناخته شده است، اما تا اکنون هیچ گونه پیشرفتی به دلیل نبود امکانات و تجهیزات منظم ورزشی نداشته است.

سید نبی الله سادات، رییس فدراسیون موترسایکل سواری گفت: «فعلا زمین مشخص نداریم، اگر زمین مشخص می‌داشتیم ما تخت‌های پرش نمایشات دیدنی برگزار می‌کردیم.»

از سویی هم، شماری از ورزشکاران موترسایکل سواری از نهادهای تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک می‌خواهند تا زمینه رشد آنان را به منظور درخشیدن در مسابقات ملی و بین المللی فراهم کنند.

نور احمد آحندزاده، عضو تیم ملی موترسایکل سواری گفت: «از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که ما را به رسمیت بشناسند. گرچند ما در قسمت المپیک اشتراک داریم، اما هیچ خدماتی برای ما وجود ندارد. جای ورزشی نداریم، کالای ورزشی نداریم و تا حال برای ما کسی موترسایکل نداده است.»

سید شفیع الله هاشمی، عضو تیم ملی موتر سایکل سواری گفت: «مکان تمرینی درست نداریم، یک زمین را در دسترس ما قرار بدهد تا ما در آن تخت‌های پرش را آماده کنیم.»

این در حالیست که برای نخستین بار پس از سقوط حکومت پیشین نمایشات و تمرینات موترسایکل سواری زیر چتر فدراسیون این رشته در پایتخت برگزار شده است.

در همین حال مسولان تربیت بدنی و کمیته‌ ملی المپیک کشور از تلاش‌ها برای برچیدن ناهنجاری سد راه ورزشکاران سخن می‌زنند.

محمد عظیم صابر، رییس دفتر کمیته ملی المپیک گفت: «هر فدراسیون که مشکلات دارد، ما به آن به موقع‌اش رسیده‌گی کرده‌ایم. چیزی که ما در توان داریم با ورزشکاران دریغ نمی کنیم.»

در حال حاضر بیش از پنج‌صد ورزشکار زیر چتر فدراسیون این رشته‌ در پانزده ولایت کشور به شمول مرکز مصروف فعالیت هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره